Meno svätého Emanuela znamená Boh s nami

Dvadsiateho šiesteho marca slávime podľa liturgického kalendára spomienku svätého Emanuela, mučeníka.
Katolícke noviny 26.03.2023
Meno svätého Emanuela znamená Boh s nami

Pôvod mena Emanuel pochádza z hebrejského Immaánú él, čo v preklade znamená Boh s nami.

Svätý Emanuel patril medzi štyroch mučeníkov v Anatólii.

Umučený bol okolo roku 300.

Jeho úcta sa veľmi rýchlo rozšírila najmä medzi kresťanmi v Sýrii.

 

Blahoslavený Emanuel Canoura Arnau

Pápež Ján Pavol II. blahorečil 24. apríla 1990 jedenásť španielskych mučeníkov. Medzi nimi boli dvaja nositelia mena Emanuel.

Blahoslavený Emanuel Canoura Arnau sa narodil 10. marca 1889 v Santa Cecilia de valle de Oro.

Pochádzal z nábožnej rodiny.

Ako pätnásťročný zatúžil vstúpiť do rehole pasionistov.

V júli 1904 prijal rehoľné rúcho a meno Inocent od Nepoškvrnenej.

Po roku zložil prvé sľuby.

V roku 1913 bol vysvätený za kňaza.

Štvrtého októbra 1934 dostal príkaz, aby sa vybral do Turonu, kde mal spovedať žiakov zo školy kresťanských bratov.

Tam ho zatkli revolučné gardy, neľudsky ho mučili a 9. októbra 1934 ho so školskými bratmi zastrelili na cintoríne v Turone.

 

Blahoslavený Emanuel Barbal Cosan

Blahoslavený Emanuel Barbal Cosan sa narodil 2. januára 1898 v Enviny.

Pracoval ako poľnohospodársky robotník.

Keď Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul zakladala školu v Rialpe, prihlásil sa do nej, ale po roku odišiel, lebo sa chcel stať kňazom.

Pre hluchotu však musel opustiť seminár.

Na radu spovedníka sa odobral do Irunu k školským bratom sv. Jána de la Salle.

Prijal rehoľné meno Jaime Hilario.

Hluchota mu však nedovolila byť riadnym učiteľom, preto začal vykonávať manuálne práce a staral sa o záhradu.

Keď komunisti zlikvidovali rehoľné domy, ukrýval sa, ale 5. decembra 1936 ho zatkli a postavili pred súd.

Bez zdôvodnenia ho 18. januára 1937 zastrelili.

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. I. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006