Na Slovensku sa slávia sväté omše za Ukrajinu

V utorok 28. marca sa na Slovensku slávia sväté omše za obete vojny na Ukrajine a za pokoj v tejto krajine. Ide o iniciatívu Rady európskych biskupských konferencií, ktorá pozvala všetky biskupské konferencie Európy sláviť Eucharistiu na tento úmysel. Každý deň počas Pôstneho obdobia sa slávia sväté omše v inej krajine. Slovensko sa zapája do tejto iniciatívy práve 28. marca.  
Zuzana Artimová 28.03.2023
Na Slovensku sa slávia sväté omše za Ukrajinu

V katolíckych chrámoch po celom Slovensku sa dnes slávia sväté omše za obete vojny na Ukrajine a za pokoj. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

V Katedrále sv. Martina v Bratislave slávil svätú omšu na pravé poludnie bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý v úvodnom príhovore povedal:

„Zišli sme sa, aby sme slávili svätú omšu, ktorú dnes obetujeme za obete vojny na Ukrajine a za pokoj.

Je to iniciatíva Rady európskych biskupských konferencií, aby sa počas Pôstneho obdobia 2023 každý deň v niektorej európskej krajine slávili sväté omše na tento úmysel.

Včera sa slávili sväté omše na tento úmysel v Škótsku a zajtra sa budú sláviť v Slovinsku.“

V homílii arcibiskup Zvolenský pozval veriacich, aby sústredili pozornosť na úryvok z evanjelia (Jn 8, 51 – 59).

„Dialóg Pána Ježiša so Židmi, ktorí ho nechcú prijať, ktorí mu nechcú porozumieť, má svoje hlavné posolstvo v tom, keď im Pán Ježiš hovorí: Ja Som.

Pre nás to znie celkom obvykle, ale pre Židov, ku ktorým Pán Ježiš hovorí, to bolo vlastne vyjadrenie Božieho mena - Boha.

Keď Mojžiš videl horieť krík a pýtal sa Pána Boha na meno, dostal odpoveď: Ja Som.

Božie meno je ,ten, ktorý jestvuje; ktorý jestvuje v plnosti‘.

A keď Pán Ježiš hovorí Židom, aby uverili, že on je ,Ja Som‘, znamená to, že musia uveriť v to, že Ježiš je nielen človek, ktorého vidia, ale je aj ,Ja Som‘ - teda Boh, Boží Syn.

A to spôsobilo veľké napätie a nakoniec to bol aj dôvod, pre ktorý bol Ježiš odsúdený na smrť.“

Bratislavský arcibiskup ďalej zdôraznil, že Pán Ježiš je v evanjeliu veľmi láskavý.

„Hovorí: nemôžete ísť za mnou, lebo za mnou môžu ísť iba tí, ktorí prijmú, že som Boží, že ,Ja Som‘.

Kým neprijmete toto, nepôjdete k Otcovi.

Ukazuje na Božie milosrdenstvo v tom, že hovorí, že aj keď to teraz neprijímate, ešte je nádej, že to prijmete, keď ma uvidíte vyzdvihnutého na kríži.

Pán Ježiš má nádej, že pohľad na Ukrižovaného im otvorí oči.

Napriek tomu, že je nespravodlivo odsúdený a zomiera v bolestiach, nestratí lásku.

Ježiš má nádej, že práve to môže človeka priviesť k tomu, aby ho prijal.“

V závere homílie arcibiskup Zvolenský povedal:

„Na svete je veľa zla a nevieme ho vysvetliť.

Napríklad aj v súčasnom období vojny veľmi zreteľne vidíme zlo.

Zlo je odjakživa na svete, ale Boh má stále nádej na naše obrátenie.

Nech nás počúvanie textov Svätého písma vedie k tomu, aby sme si všetci uvedomili:

Ježišu, ty si prišiel medzi nás, si človek, ale zároveň aj Boží Syn.

A tvoja smrť na kríži je najvznešenejší prejav lásky.

Zároveň tvoja smrť znamená prelomenie ľudskej smrti - smerom k Bohu, do večného života.

Toto sú najväčšie posolstvá, ktoré nám dávajú nádej do osobného života.

A pri pohľade na ťarchu zla, ktoré je vo svete, aj možnosť obrátenia.“