Na území Bratislavskej arcidiecézy je šesťsto svetiel

Vo štvrtok 2. februára, na sviatok Obetovania Pána, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský slávil svätú omšu so zasvätenými v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Na slávnosti sa zúčastnil aj apoštolský nuncius Nicola Girasoli, ktorý sa rehoľníkom a rehoľníčkam niekoľkokrát poďakoval za ich službu.
Zuzana Artimová 03.02.2023
Na území Bratislavskej arcidiecézy je šesťsto svetiel

Počas svätej omše v Katedrále sv. Martina sa konal aj tradičný obrad požehnania sviec. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v úvode homílie privítal všetkých prítomných.

Osobitne sa prihovoril zasväteným.

„Milí bratia, milé sestry, naši zasvätení.

Zámerne používam vyjadrenie naši, lebo ja i všetci veriaci Bratislavskej arcidiecézy ďakujeme Pánu Bohu za vašu prítomnosť - prítomnosť zasvätených žien a zasvätených mužov - na našom území.

Sviatok, ktorý dnes slávime, je veľmi milou príležitosťou, aby sme pri počúvaní posolstva o obetovaní Pána, ďakovali za to, že sa Bohu zasvätili mnohé ženy a mnohí muži a že sú tu teraz prítomní.“

 

Svietiť Ježišovým svetlom

Arcibiskup Zvolenský pripomenul aj tradičný obrad požehnania sviec:

„So sviatkom Obetovania Pána súvisí aj príťažlivý obrad požehnania sviec a sprievod s obetnými sviecami.

Je zaujímavé vnímať, ako ste všetci - zasvätené sestry a zasvätení bratia - držali zažaté sviece.

Táto svieca je znakom Božieho svetla pre nás, ktoré sa nám zjavilo v Ježišovi.

Zasvätený život vo svojej podstate znamená, že zasvätený človek naberá do seba Ježišovo svetlo, aby potom osobitným spôsobom svietil ostatným bratom a sestrám, medzi ktorými žije.

Šťastný je národ, ktorý má medzi sebou zasvätených bratov a sestry,“ zdôraznil bratislavský arcibiskup a dodal:

„Zo samotného slova zasvätený vyplýva, že niekto vstúpi z vlastného rozhodnutia do priestoru, ktorý je Boží, svätý.

A chce túto svätosť do seba prijímať znova a znova.

Z toho však vyplýva určitá oddelenosť od sveta, rezervovanosť.

Keď sa niekto oddelí od sveta, začne vnímať Božiu svätosť hlbším spôsobom, a tak sa stáva veľmi užitočným pre službu iným.

Lebo nie všetci majú možnosť vnímať Božie jestvovanie a Božiu blízkosť.

Ale sú bratia a sestry, ktorí na seba zoberú túto nádhernú službu.

Každý z vás si odnesie sviecu, aby prinášal svetlo do spoločenstva a priestoru, kde žije.

V tom je vaše poslanie, vaša služba pre dobro sveta, vaša dôstojnosť, vaša radosť, ale aj vaša nenahraditeľná užitočnosť.“

Stanislav Zvolenský upozornil aj na list, ktorý prefekt Dikastéria pre inštitúty zasväteného života napísal všetkým zasväteným.

„Zdôrazňuje v ňom, že zasvätení bratia a sestry majú svojou službou uzdravovať svet, venovať sa tomu, čo je zranené, ubolené, zomierajúce.

V ostatnom období prežívame veľa slabostí, chorôb i zomierania.

Vy však svojou službou uzdravujete a prinášate novú nádej.

Veľmi zreteľné to bolo počas pandémie a počas uplynulého roka, keď vo väčšom počte prichádzali na naše územie ľudia, ktorých prinútila vojna opustiť svoje domovy.

Veľká vďaka patrí vám všetkým za službu, ktorú robíte aj v tejto oblasti.

Samozrejme, na prvom mieste ďakujem Pánovi za to, že vás k tomu posilňuje.“

Podľa slov arcibiskupa Zvolenského „všetci potrebujeme stále znova čerpať Božie svetlo - svetlo Božej prítomnosti“.

„Preto vás v tento deň prosím: tak ako ste si zažali sviece, aj vy stále znova čerpajte do seba modlitbu v istom oddelení od sveta, v zrieknutí sa činností, ktoré robia svetskí ľudia.

Čerpajte do seba Božie svetlo, lebo kvôli tomu ste nenahraditeľní, lebo slúžite svetu svojím svedectvom o Bohu.“

 

Povzbudzujme sa aj v utrpeniach

Bratislavský arcibiskup vysvetlil aj jeden z rozmerov evanjeliovej state:

„V evanjeliu sme počuli, ako Simeon predpovedal Panne Márii, že z blízkosti s Ježišom nevyhnutne príde do jej života aj utrpenie.

Preto vás chcem povzbudiť a  túto svätú omšu obetujem za vás všetkých, lebo potrebujeme silu navzájom sa povzbudzovať - aj v utrpeniach.

Ale cesta za Ježišom je vždy dôležitejšia ako akékoľvek utrpenie, ktoré by nás mohlo v živote postretnúť.

Nech sa Božia Matka Panna Mária, ktorú si každý z vás uctieva, prihovára za vás všetkých, aby ste mohli svetlo sprostredkovať iným ľuďom aj naďalej.“

 

Vďaka Bohu za vás

Stanislav Zvolenský ukončil homíliu slovami:

„Na území Bratislavskej arcidiecézy je 404 zasvätených žien a 195 zasvätených mužov.

Zjednodušene: šesťsto. Šesťsto svetiel.

Vďaka Bohu za to, aj keď tento počet sa v ostatných rokoch znížil.

Pravdaže, všetci rozmýšľame nad tým, ako získať nové povolania.

Ale dnes v tejto chvíli ďakujem za vás, lebo vás tu máme.

Vy tu môžete svietiť a aj v Božom mene, na príhovor Božej Matky, nech sa vám to naozaj darí čo najúčinnejšie.“

 

Iba jedno slovo: Ďakujem

V závere svätej omše sa zasväteným prihovoril apoštolský nuncius Nicola Girasoli:

„Drahí bratia, a sestry, chcem vám povedať iba jedno slovo: Ďakujem.

Ďakujem všetkým.

Ďakujem za vaše úsilie, za vašu pastoračnú misiu zvlášť v sektore služieb spoločnosti, čo sa týka vzdelávania, škôl, zdravotníctva.

Vaša služba je predovšetkým služba chudobným a núdznym.

Vy cez službu prinášate svetlo ľuďom.

Ďakujem aj arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému, pretože týmto slávením posilňuje klímu prijatia medzi nami navzájom.

Sme z rozličných kongregácií, chariziem, ale máme účasť na tom istom dare Ducha Svätého, preto aj tvoríme spoločenstvo a kráčame spolu.

Slovami pápeža Františka vás povzbudzujem žiť prorockú dimenziu rehoľného zasvätenia prostredníctvom dvoch charakteristík.

Prvá charakteristika je tvorivosť: nebojte sa nových vecí, nebojte sa zmeniť niečo vo svojom živote, vo svojich komunitách.

Druhá charakteristika je odvaha a oduševnenie.

Potrebujeme žiť naše zasvätenie s nadšením na sto percent.

Dnes sme si počas tohto slávenia obnovili sľuby, aby sme v nich žili s radosťou, nadšením a odvahou, aby sme žili na sto percent, lebo deväťdesiat percent nestačí.

Tvorivosť a odvaha sú veľmi dôležité.

Takže vám želám, aby ste boli radostní, aby ste boli hrdí na to, že ste zasvätení a že patríte k vašim rehoľným spoločenstvám.

Buďte vždy radostní a hrdí na to, čím ste.

S tvorivosťou a odvahou! Ešte raz ďakujem všetkým.“