Náročná doba vyžaduje náročné rozhodnutia

Diskusia o poklese členskej základne, zvyšovaní členského príspevku, ale i predstavenie vízie, ako priviesť dielo Spolku svätého Vojtecha mladej generácii. Aj o tom bolo valné zhromaždenie, ktoré sa deň pred sviatkom svätého Vojtecha konalo v Nitre.
Ján Lauko 26.04.2023
Náročná doba vyžaduje náročné rozhodnutia

Predseda SSV a biskup Ján Kuboš prichádza do Katedrály sv. Emeráma v Nitre. Snímka: Erika Litváková

Valnému zhromaždeniu predchádzala svätá omša v Katedrále sv. Emeráma, ktorú slúžil nový predseda spolku Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy.

Delegáti sa následne zišli v aule Kňazského seminára sv. Gorazda.

V poradí 89. valné zhromaždenie otvorilo predsedníctvo, ktoré okrem nového predsedu tvoril riaditeľ spolku Ivan Šulík, tajomník Daniel Dian a podpredseda Jozef Opatovský.

NÁZORY DELEGÁTOV

Niektorých prítomných delegátov sme sa ešte pred začiatkom zasadania pýtali, ako vnímajú úlohu spolku v dnešnej spoločnosti.

Vladimír Kubinec z Makova si myslí, že v minulosti mal väčší význam.

„Dnes sa stráca pohľad na vieru a náboženstvo vôbec. Mnohí ľudia ani netušia, že niečo ako Spolok svätého Vojtecha máme. Ako vedúci miestnej skupiny mám tiež pocit, že ľudia často nemajú záujem o niektoré vydávané veci. No spolok má kvalitné knihy. Kupujem ich, čítam ich a rád chodím do spolkovej predajne.“

Silvia Zeumerová z Nitry vníma úlohu spolku ako veľmi dôležitú hlavne pre nadchádzajúcu generáciu, ktorá potrebuje neustále duchovné prehlbovanie a osvetu.

„Potrebuje historické zázemie, o ktoré sa môže oprieť, ale aj moderný pohľad, aby sa v dnešnom svete nestratila. Aby poznala svoje korene, stavala na nich a neskôr sama prinášala plody.“

Biskup Ján Kuboš vníma poslanie Spolku svätého Vojtecha v službe, ktorá má byť prospešná pre Cirkev i celú spoločnosť. „Jedna z najužitočnejších vecí je otvorenosť pre dialóg, vďaka ktorému je možné budovať vzťahy a zveľaďovať jednotu.

Covidová a pocovidová doba jasne ukázala, ako málo stačí, aby sa ľudia rozdelili. Prví kresťania hovorili, že hriech rozdeľuje, láska zjednocuje.

Tu vidím pre spolok široké pole pôsobnosti aj s  jeho vydavateľskou činnosťou a prácou Katolíckych novín – aby napomáhali budovaniu jednoty. Jednoty v Cirkvi, ale i v celej našej spoločnosti.“

VPLYV PANDÉMIE

Delegáti si na úvod zhromaždenia vypočuli správu o činnosti a hospodárení Spolku sv. Vojtecha, správu jeho výboru, predsedníctva a aj kontrolnej a rozhodcovskej komisie.

Riaditeľ Ivan Šulík hovoril o kľúčových udalostiach spolku v  uplynulých rokoch – hlavnou bolo 150. výročie založenia, ktoré sme si pripomenuli v roku 2020.

Ďalšou bolo jubileum 170 rokov od založenia Katolíckych novín, ktoré sme oslávili v roku 2019.

Ostatné aktivity v posledných rokoch ovplyvnila pandémia, ktorá silno poznačila aj fungovanie Spolku svätého Vojtecha.

Za posledné roky prišiel aj v dôsledku pandémie o približne 33 percent členov, dnes sa členská základňa pohybuje na hranici 70-tisíc.

Ďalšou kľúčovou udalosťou bolo zavádzanie nového informačného systému, ktorý má priniesť priamy kontakt so všetkými členmi spolku.

ZVÝŠENIE ČLENSKÉHO

Najväčšiu diskusiu rozvírila téma zvyšovania členského príspevku.

Na základe analýz navrhol výbor spolku zvýšenie členského príspevku od roku 2024 na 12 eur. Pri zahraničných členoch na 24 eur.

Doteraz riadny člen, ktorý dostával podiely cez vedúceho miestnej skupiny, platil 8 eur. Člen, ktorému chodili podiely domov na adresu, platil 10 eur a zahraničný člen platil 20 eur.

Dôvody nárastu cien priblížil Ivan Šulík: „Od tohto roku Slovenská pošta zdvihla spolku cenu za služby o 37 percent, pričom oznámila ďalšie zdvíhanie cien.

Prudko stúpli aj náklady na tlač. Od minulého roka stúpla cena papiera, ktorý sa stal nedostatkovým tovarom a jeho cena rastie ďalej.

Tiež sú to vyššie ceny energií. Keďže sa zároveň znižuje počet členov, zvyšuje sa aj jednotková cena tlače a poštovného,“ uviedol.

No zvýšená suma prináša aj benefity. V cene 12 eur bude zahrnuté posielanie členského podielu každému členovi priamo na adresu domov.

„Z fungovania cez vedúcich miestnych skupín postupne prejdeme priamo na jednotlivých členov.“

Pre vedúcich skupín z toho vyplýva odbremenenie od vyberania príspevkov a rozdávania podielov. „Vytvorí sa pre nich väčší priestor na organizovanie aktivít. Tiež bude jednoduchšia a adresnejšia expedícia, a to aj vďaka novému informačnému systému,“ dodal Ivan Šulík.

PODPORA SPOLKU

Niektorí delegáti so zvýšením vyjadrili nesúhlas, obávajú sa, že to bude viesť k ďalšiemu odlivu členov.

Delegát zo Žiliny uviedol, že presvedčiť ľudí, aby boli naďalej členmi, si každý rok vyžaduje veľké úsilie. Zvlášť, keď sa zvýši členské.

Ivan Šulík odpovedal, že zvýšeniu by sa chceli vyhnúť, no sú donútení okolnosťami. Pridal aj aktuálny príklad: „V týchto dňoch sme posielali do tlače nové vydanie svätovojtešskej Biblie. Naposledy sme ju tlačili pred štyrmi rokmi a dnes iba tlač stojí raz toľko ako vtedy.“

Dodal, že príspevok možno vnímať aj ako podporu inštitúcie.

Podpredseda spolku Jozef Opatovský uviedol, že sa im na výbore o zvýšení príspevku ťažko rozhodovalo. „Nemôžeme však ohroziť fungovanie spolku. Tých 12 eur reálne zodpovedá úbytku počtu členov a tomu, čo sa udialo v poslednom období.“

Priznal, že po zvýšení príspevku rátajú s poklesom členskej základne. „No ľudia, zvlášť katolíci, by mali mať národné povedomie. Pretože my držíme kresťanskú niť Slovenska. Keď chceme udržať Spolok svätého Vojtecha, a myslím si, že je to naša povinnosť, musíme to urobiť aj za cenu úbytku členskej základne.“

Zvýšenie príspevku v následnom hlasovaní delegáti podporili, proti bolo osem delegátov a traja sa zdržali.

ROZŠIROVANIE ZÁKLADNE

Diskusiu vyvolala aj otázka rozširovania členskej základne. František Kavecký z Dunajskej Lužnej pripomenul, že väčšina členov sú staršia generácia.

„Pokiaľ nedoženieme mladých, tak v spolku bude o pár rokov 15-tisíc členov. Ja som sa k tomu dostal podobne ako väčšina z vás. Zomrel mi otec a vedenie skupiny som po ňom prebral. Čo urobí moja dcéra, neviem. Ale je na nás, či im ten krok smerom k spolku pomôžeme urobiť.“

On sám si dal za cieľ priviesť každý rok aspoň jedného nového člena.

Riaditeľ spolku uznal, že sa pri nábore nových členov musia zamerať na mladú generáciu. K tomu podnikli už niekoľko krokov. „Organizovali sme rôzne výstavy po farnostiach, chodili sme na besedy o spolku a počúvali podnety.

Myslím si, že neexistuje nič lepšie ako osobný kontakt. Preto na iniciatíve miestnej skupiny a na tom, či nás jej vedúci pozve do farnosti, záleží.“

Svoj podnet pridala aj Silvia Zeumerová. „Apel na nových členov by sa dal robiť aj cez sociálne siete, videá a podujatia. Na tých podujatiach by sa určite radi zúčastnili aj vaši známi, čím by sa mohla členská základňa rozšíriť generačne.“

PLÁN ČINNOSTÍ

Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha na tieto podnety nadviazal predstavením plánu činností na najbližšie štvorročné obdobie.

Jeho súčasťou má byť zadefinovanie jeho misie a princípov, upevňovanie identity a hodnôt vzhľadom na súčasné potreby a situácie, posilnenie aktivít členov v rámci miestnych skupín a propagácia spolku prostredníctvom moderných technológií. Získavať členov chce spolok osobným prístupom.

„Teda prítomnosťou na cirkevných udalostiach, púťach, farských aktivitách. Takisto chceme oslovovať mladšiu generáciu, propagovať členstvo ako rodinnú tradíciu, keďže mnohí z vás prevzali vedenie skupiny po rodičoch,“ povedal Ivan Šulík.

V rámci vydavateľskej činnosti chce spolok naďalej šíriť Božie slovo rozličnými formami, a to aj modernými technológiami.

Pripravuje napríklad Bibliu vo forme audioknihy, ktorú narozprávali poprední slovenskí herci. Spolok chce tiež zefektívniť internetový obchod e-vojtech.sk a posilniť marketingové aktivity na zvýšenie predaja.

Na záver valného zhromaždenia prečítali ďakovný list Jánovi Oroschovi, ktorý bol predsedom Spolku svätého Vojtecha takmer 19 rokov.

BISKUPOVO ZHRNUTIE

Biskup Ján Kuboš pre Katolícke noviny zhodnotil svoje dojmy z valného zhromaždenia, na ktorom sa prvýkrát zúčastnil ako predseda spolku.

„Vždy sa teším, keď majú ľudia viaceré pohľady na vec. Je to užitočné, pretože aj keď väčšina môže mať jednotiaci pohľad, opačný názor môže prispieť k tomu, aby sa vzali do úvahy aj okolnosti, na ktoré sa vo všeobecnosti môže zabudnúť.

Z tohto hľadiska som vďačný, že diskusia nebola taká, ako keď na schôdzach za socializmu všetci súhlasili so všetkým.

Diskusia bola živá a pestrá. Som presvedčený, že aj toto valné zhromaždenie nám ponúklo podnetné pohľady, ktoré môžu v blízkej budúcnosti priniesť úžitok.“

Celú fotogalériu si môžete pozrieť TU.