Panna Mária je vodkyňou celej Cirkvi

Aj Rožňavská diecéza sa 31. mája zjednotila s celou Cirkvou v modlitbe za biskupskú synodu.
Mária Červená, FMA 02.06.2023
Panna Mária je vodkyňou celej Cirkvi

Aj v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa modlili za synodu. Snímka: Štefan Baláž

V Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave sa slávila svätá omša, ktorej predchádzala eucharistická adorácia a modlitba ruženca.

Slávenie viedol farský vikár Štefan Baláž.

V homílii vyzdvihol život a poslanie Panny Márie ako Matky Pána Ježiša a zároveň prvej učeníčky, ktorá uchovávala v srdci Božie slovo, dala sa ním viesť a uskutočňovala ho po celý život.

Panna Mária je jedinečným vzorom a bezpečnou vodkyňou celej Cirkvi.

Je našou Matkou, ktorá nás sprevádza na cestách tohto života, aby sme raz dosiahli nebo.

Podľa jej príkladu a s jej pomocou sme pozvaní kráčať synodálnou cestou a dať sa viesť Duchom Svätým k aktívnej spolupráci na synodálnej ceste Cirkvi, aby sme naplnili poslanie v tomto svete, ktoré nám Pán dal ako pokrsteným, pobirmovaným, a teda poslaným.

V Rožňavskej diecéze z rozhodnutia diecézneho biskupa Stanislava Stolárika sa od 2. februára 2022 pri svätých omšiach pred záverečným požehnaním modlia modlitbu za synodu a vyprosujú dary Ducha Svätého pre synodálny proces.

Mária Červená, FMA