Zasvätení v Rožňave si pripomenuli sv. Jána Pavla II.

V Rožňavskej diecéze slávili 4. februára 27. deň zasväteného života.

Mária Červená 06.02.2023
Zasvätení v Rožňave si pripomenuli sv. Jána Pavla II.

Po dvoch rokoch pandémie sa opäť konalo stretnutie zasvätených s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom. Snímka: Julian B. Sedláková

Stretnutie zasvätených, ktorí pôsobia v Rožňavskej diecéze, sa pre pandémiu koronavírusu konalo až po dvoch rokoch - naposledy to bolo v roku 2020.

Pri 25. výročí Dňa zasväteného života bol úmysel sláviť ho v srdci diecézy, čo však bolo znemožnené pandémiou, preto sa tento rok uskutočnilo práve v Rožňave.

Ďalším dôvodom pri voľbe miesta slávenia bolo, že tento rok si pripomíname 20. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. v Rožňave. Bolo to 13. septembra 2003.

Počas svätej omše, ktorú 4. februára rožňavský biskup Stanislav Stolárik slávil so zasvätenými, pripomínal pápežskú návštevu ornát, ktorý mal vtedy Ján Pavol II. oblečený pri slávení Eucharistie.

Toto liturgické rúcho mal teraz na sebe biskup Stolárik.

Pri slávení svätej omše použili aj pápežský kalich z roku 2003.

Na aktuálnom stretnutí pri príležitosti sviatku Obetovania Pána sa zúčastnilo približne 50 zasvätených z takmer všetkých reholí pôsobiacich v diecéze.

Slávnosť sa začala v Kostole sv. Anny modlitbou pobožnosti fatimskej soboty pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.

Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval rožňavský biskup Stanislav Stolárik spolu asi s dvadsiatimi kňazmi.

V úvode biskup vyjadril radosť z tohto stretnutia.

Na diaľku pozdravil aj tých, ktorí sa na ňom nemohli zúčastniť.

V homílii povzbudil prítomných zvlášť slovami Svätého Otca Františka, ktoré predniesol pri stretnutí s kňazmi, diakonmi, zasvätenými a seminaristami 2. februára v katedrále v africkej Kinšase.

Biskup Stolárik Františkove slová aplikoval na podmienky života a pôsobenia zasvätených u nás.

Zasväteným sa poďakoval za prítomnosť a pôsobenie v Rožňavskej diecéze.

V závere svätej omše si obnovili svoje zasvätenie sa Pánovi.

Program pokračoval na Biskupskom úrade pohostením, po ktorom bola - v rámci Roka krstu a birmovania prežívanom v Rožňavskej diecéze - prednáška na tému Rozvíjanie krstného a birmovného povolania v zasvätenom živote.

Predniesol ju páter František Honíšek, CM, správca farnosti Lučenec–Rúbanisko.

Nasledoval spoločný obed, po ktorom bola možnosť navštíviť rezidenciu Biskupského úradu a osobitne pamätnú izbu sv. Jána Pavla II., v ktorej krátko oddychoval pri návšteve Rožňavy 13. septembra 2003.

Na tomto vzácnom mieste zasvätení spolu s otcom biskupom prosili Pána za Svätého Otca a na jeho úmysly.