Celý svet sa modlí za jednotu kresťanov

Na celom svete prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Celoslovenská modlitbová iniciatíva sa od 18. do 25. januára uskutoční pod záštitou Ekumenickej rady cirkví a predsedu Rady KBS pre ekumenizmus, trnavského arcibiskupa Jána Oroscha.

Katolícke noviny 19.01.2023
Celý svet sa modlí za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára sa aj slovenskí veriaci zapájajú do Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Ilustračná snímka: Erika Litváková

Celoslovenská ekumenická bohoslužba sa uskutoční v Kostole sv. Anny v Trnave v nedeľu 22. januára o 10.00.

Celoslovenskú ekumenickú bohoslužbu bude hudobne sprevádzať Komorný zbor Vox Aurumque pod vedením Hany von Schlosser.

Zaznejú skladby cirkevných hudobných skladateľov 17. storočia z územia Horného Uhorska.

Tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1, 17).

Materiály k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov pripravilo a uverejnilo Dikastérium na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

 

Kežmarok

V Kežmarku chystajú ekumenické bohoslužby na troch miestach. Prvá bude 19. januára v Bazilike Svätého kríža (kázeň prednesie Dominik Petrík), druhá 20. januára v gréckokatolíckom kostole (kázeň prednesie Roman Porubän) a tretia 21. januára v novom evanjelickom kostole (kázeň prednesie František Trstenský). 

 

Galanta

Ekumenická bohoslužba bude 20. januára v evanjelickom kostole v Galante. Organizuje ju Cirkevný zbor ECAV Galanta, Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana v Galante a Zbor Apoštolskej cirkvi Galanta.

 

Košice

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na 29. ekumenickú bohoslužbu slova za jednotu kresťanov, ktorá sa uskutoční 23. januára vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach.

 

Prešov

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude konať 23. januára ekumenická bohoslužba v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. O deň neskôr, 24. januára, budú ekumenické modlitby v duchu bratov z Taizé vo františkánskom Kostole sv. Jozefa v Prešove.

 

Bratislava

Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a kresťanské cirkvi a cirkevné spoločenstvá v Bratislave organizujú ekumenickú modlitbu 24. januára vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave.

Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR a Ordinariát OS a OZ pripravujú ekumenickú bohoslužbu 24. januára v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch.

 

Žilina

Ekumenické spoločenstvo EKUZA organizuje ekumenické modlitby od 18. do 23. januára každý večer, pričom hostiteľom je vždy iné kresťanské spoločenstvo alebo cirkev v Žiline.

 

Nitra

Veriaci Rímskokatolíckej farnosti Zobor, Evanjelického cirkevného zboru v Nitre, reformovanej farnosti, gréckokatolíckej farnosti a veriaci Ordinariátu OS SR a OZ SR a Ekumenickej pastoračnej služby pozývajú na modlitby za jednotu kresťanov 25. januára v Kostole sv. Urbana na Zobore.

 

Online ekumenické stretnutia 

Ekumenický výbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania pozýva aj na online ekumenické modlitebné stretnutia s biblickým zamyslením.

Zdroj: -TK KBS, -RED-