Klokočov spája aj uzdravuje

Celoeparchiálny odpust na najznámejšom pútnickom mieste Zemplína Klokočov prilákal aj tento rok tisíce pútnikov. Pútnici mali možnosť vychutnať si bohatý duchovný program, ktorý už roky oslovuje nielen gréckokatolíkov, ale aj veriacich iných konfesií.

14.08.2018
Klokočov spája aj uzdravuje

Obec Klokočov leží pri Zemplínskej šírave a celoročne v nej žije zhruba štyristodvadsať obyvateľov. Počas uplynulého víkendu však do nej putovalo približne šesťtisíc ľudí, ktorí si prišli uctiť klokočovskú ikonu Matky Božej a osláviť odpustovú slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky (v rímskokatolíckom prostredí Nanebovzatia Panny Márie).

Už v piatok 10. augusta mohli záujemcovia odštartovať odpustovú slávnosť krátkou duchovnou obnovou a svätou liturgiou spojenou s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie trvajúcou do neskorých nočných hodín. Práve modlitby za uzdravenie lákajú v posledných mesiacoch do Klokočova čoraz viac veriacich rôznych vyznaní či dokonca ateistov.

V sobotu sa program začal o 16.00 malou večierňou a pokračoval celú noc. Malé svätenie vody, svätá liturgia spojená s diakonskou vysviackou či nočná krížová cesta mladých oslovili mnohých veriacich, najvytrvalejší zažili aj polnočnú svätú liturgiu s panychídou (bohoslužbou za zomrelých), akatist k Bohorodičke – Nevyčerpateľnej čaši či prosebný kánon k Bohorodičke – paraklis.

Slávnosť vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predchádzala cirkevnoslovanská svätá liturgia.

Za kazateľov boli pozvaní i rímskokatolícki kňazi; v piatok Ivan Barus, v nedeľu Marián Kuffa. Aj pred oltárom sa tak odrážalo to, čo badať počas pútí v Klokočove či medzi veriacimi Zemplína celkovo – dobré vzťahy a hodnotovú zhodu medzi Gréckokatolíckou a Rímskokatolíckou cirkvou.