Komentár

Martin Kramara 21.04.2020

Nemo resideo

Táto latinská fráza sa v rôznych podobách stala heslom špeciálnych jednotiek. Prípadne aj súčasťou sľubu, ktorý ich členovia skladajú. „Leave no man behind.“ Nenechám za sebou nikoho z oddielu. O postoji, ktorý sa pre vojakov stal otázkou cti, sme videli nejeden oscarový film. Ak niekto zostal pozadu, zranený, alebo zajatý, vrátili sa poňho. Aj keď to bolo nesmierne náročné.
Nemo resideo
Jozef Kozák 06.04.2020

Ešte bol ďaleko

Ešte sme ďaleko od „normálneho“ života, lebo ani to, čo sme žili predtým, normálne nebolo. Nebojme sa však. Otec nás už zazrel a ide nám oproti.
Ešte bol ďaleko
Tibor Macák 31.03.2020

Zobuď sa, Pane!

Požehnanie Urbi et orbi je udalosť, ktorú zvyčajne prenášajú televízne a rozhlasové stanice do všetkých kútov planéty na Veľkú noc a Vianoce, po zvolení nového pápeža, alebo počas Svätého roka. Svätopeterské námestie vo Vatikáne býva vtedy plné ľudí rozličných národov, rás, kultúr, ale aj náboženstiev.
Zobuď sa, Pane!
Anna Stankayová 31.03.2020

Naučme sa žiť

Blíži sa prvý deň tohtoročného Veľkého týždňa – Kvetná nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána. Spájajú sa v nej dve úplne opačné udalosti. Kým jedna hovorí o radosti a oslave, druhá nám pripomína bolesť a utrpenie. 
Naučme sa žiť
Anna Stankayová 25.03.2020

Máriino fiat nás sprevádza aj teraz

Ďalší týždeň nedobrovoľnej, ale pre našu spoločnosť veľmi potrebnej karantény učí ľudí veľkej pokore. Akoby sa zdalo, že až v týchto týždňoch sa začal skutočný pôst. Spomeňme si na Máriine slová: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Máriino fiat nás sprevádza aj teraz