Aby srdce nezlenivelo

Na Prvú adventnú nedeľu 28. novembra sa Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána vo svojom príhovore zameral na adventnú výzvu bdelosti, ktorú si kresťan potrebuje ustavične udržiavať modlitbou.
VN SK 30.11.2021
Aby srdce nezlenivelo

Ilustračná snímka: © ingimage

„Evanjelium dnešnej liturgie hovorí o príchode Pána na konci časov. Ježiš oznamuje deprimujúce udalosti a trápenia, no zároveň nás pozýva, aby sme nemali strach. Prečo? Pretože všetko dobre dopadne? Nie, ale preto, že príde on. Ježiš sa vráti, Ježiš príde – to sľúbil.

Hovorí: ,Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie‘ (Lk 21, 28). Je krásne počuť toto slovo povzbudenia.

Vo chvíľach, keď sa zdá, že sa všetko skončilo, Pán nás príde zachrániť,“ zdôraznil pápež František a dodal, že máme očakávať Pána s radosťou aj uprostred trápení, v životných krízach a dejinných drámach.

„Vieme, že je veľa ,spiacich kresťanov‘, ktorí sú znecitlivení duchovnými svetáctvami. Sú to kresťania bez duchovného nadšenia, bez horlivosti v modlitbe, bez vášne pre evanjelium.

A toto privádza k ,driemotám‘: robiť veci len zo zotrvačnosti, upadnúť do apatie, trpieť ľahostajnosťou ku všetkému okrem toho, čo nám dáva pohodlie. Dnes je dobrá príležitosť spýtať sa: Čo zaťažuje moje srdce? Čo zaťažuje môjho ducha? Čo ma robí pohodlným? 

Ktoré priemernosti, zlozvyky a neresti ma paralyzujú, pritláčajú ma k zemi a bránia mi zodvihnúť hlavu?“ položil otázky pápež František a zároveň na ne ponúkol aj odpoveď: „Modlitba zobúdza dušu zo sna a sústreďuje ju na to, čo je podstatné, na cieľ existencie.

Ani v dňoch, keď sme najviac zaneprázdnení, nevynechávajme modlitbu. Pomôcť nám môže modlitba srdca, teda často si opakovať krátke vzývania. Napríklad si v Advente môžeme osvojiť strelnú modlitbu: ,Príď, Pane Ježišu!‘“