Bdejte a modlite sa

Svätý Otec František sa spolu s veriacimi na Svätopeterskom námestí modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána na Prvú adventnú nedeľu. V okne jeho pracovne bolo vidieť veľkú sviecu, ktorú zapálil, aby spoločnou prosbou k Bohu vyprosoval mier pre Sýriu. Otvoril tak celosvetovú kampaň Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, do ktorej je zapojených 50-tisíc detí v sýrskych mestách postihnutých vojnou.
VN SK 02.12.2018
Bdejte a modlite sa

Snímka: profimedia.sk

Vo svojej katechéze sa zamýšľal nad významom Adventu.

„Počas Adventu nežijeme len v očakávaní Vianoc; sme tiež pozvaní oživovať naše očakávanie slávneho návratu Krista – keď opäť príde na konci časov –, pripravovať sa na konečné stretnutie s ním robením dôsledných a odvážnych rozhodnutí.

Pripomíname si Kristovo narodenie a očakávame jeho slávnostný návrat, ako aj naše osobné stretnutie s ním. V nasledujúcich štyroch týždňoch sme pozvaní zanechať rezignovaný a rutinný spôsob života a vykročiť živení nádejou a snami o novej budúcnosti.

Evanjelium dnešnej nedele hovorí práve o tom; varuje nás, aby sme nepodľahli egocentrickému štýlu života či horúčkovitému rytmu bežných dní.

Bdieť a modliť sa - to je spôsob ako prežívať toto obdobie od dnešného dňa až do Vianoc.

Byť bdelými a modliť sa. Vnútorná zaspatosť sa totiž rodí z točenia sa len okolo nás samých a zo zablokovania sa do uzavretosti vlastného života s našimi problémami, radosťami a bolesťami, no stále sa točiac len okolo nás samých.

Advent nás pozýva usilovne bdieť, pozerať smerom von z nás samých, rozšíriť si myseľ a srdce, aby sme sa otvorili potrebám ostatných ľudí, bratov a sestier, túžbe po novom svete. Je to príhodný čas otvoriť si srdce a klásť si konkrétne otázky, ako a pre koho vlastne žijeme náš život.“