Boh nás miluje viac, ako my seba samých

Svätý Otec František sa na 5. veľkonočnú nedeľu 19. mája pred antifónou „Raduj sa, nebies Kráľovná“ prihovoril veriacim na Svätopeterskom námestí. V krátkej katechéze vysvetľoval niektoré Ježišove slová vo večeradle. Konkrétne sa zameral na nové prikázanie lásky.
VN SK 20.05.2019
Boh nás miluje viac, ako my seba samých

Ježiš vždy otvára horizonty nádeje, jeho láska otvára horizonty nádeje. Snímka: profimedia.sk

„Prečo ho nazýva novým prikázaním? Staré prikázanie lásky sa stalo novým, pretože bolo doplnené o tento prídavok: ,ako som ja miloval vás’. Novosť plne spočíva v láske Ježiša Krista, v tej láske, s ktorou dal za nás život. Ide o lásku Boha, univerzálnu, bez podmienok a limitov, ktorá nachádza vrchol na kríži.

V tej chvíli maximálneho zníženia sa, v tej chvíli odovzdanosti Otcovi, Boží Syn ukázal a daroval svetu plnosť lásky.

Ježiš nás miloval ako prvý, miloval nás aj napriek našim krehkostiam, našim obmedzeniam a našim ľudským slabostiam. Dávajúc nám nové prikázanie, žiada nás, aby sme sa medzi sebou milovali nielen našou láskou, ale tou jeho, ktorú Duch Svätý vlieva do našich sŕdc, ak ho vzývame s vierou.

Týmto spôsobom – a jedine takto – sa môžeme vzájomne milovať nielen tak, ako milujeme seba samých, ale tak, ako nás miloval on, čiže nekonečne viac. Veď Boh nás miluje oveľa viac než my milujeme seba samých.

A tak môžeme všade šíriť semienko lásky, ktorá obnovuje vzťahy medzi osobami a otvára horizonty nádeje. Ježiš vždy otvára horizonty nádeje, jeho láska otvára horizonty nádeje.

Táto láska nám pomáha stávať sa novými ľuďmi, bratmi a sestrami v Pánovi a robí z nás nový Boží ľud, čiže Cirkev, v ktorej sme všetci povolaní milovať Krista a v ňom sa milovať navzájom."