Boh nás stále volá

Svätý Otec František sa v nedeľu 17. januára v poludňajšom príhovore pred mariánskou modlitbou Anjel Pána osobitne zameral na dar povolania. Vysvetlil, že v osobnom povolaní ide o odpoveď na lásku láskou.
VN SK 19.01.2021
Boh nás stále volá

Zrod povolania je vždy v nezabudnuteľnom osobnom stretnutí s Ježišom, ktoré zostáva v pamäti po celý život a treba sa k nemu vracať.

„Prvým povolaním od Boha je povolanie k životu, ktorým nás robí osobami; je to individuálne povolanie, lebo Boh nerobí veci sériovo. Potom Boh volá k viere a k účasti na jeho rodine - ako Božie deti.

A napokon Boh volá k osobitnému životnému stavu: k sebadarovaniu cestou manželstva, kňazstva alebo zasväteného života. Sú to rôzne spôsoby uskutočňovania Božieho plánu, ktorý má s každým z nás a ktorý je vždy plánom lásky. Boh volá neustále.

A tá najväčšia radosť pre každého veriaceho je odpovedať na toto volanie, ponúknuť celého seba samého na službu Bohu a bratom.“

Po udelení požehnania pápež František prejavil solidaritu trpiacim v Indonézii a osobitne sa pomodlil na tento úmysel jeden Zdravas.

Hlava Katolíckej cirkvi zvlášť pripomenula tradičný ekumenický týždeň kresťanov, ktorý sa začal v pondelok 18. januára: „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa tento rok svojou témou hlási k slovám Ježišovho napomenutia: Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia (porov. Jn 15, 5 - 9). 

V týchto dňoch sa svorne modlime, aby sa naplnila Ježišova túžba: ‚Aby všetci boli jedno‘ (Jn 17, 21). Tá jednota, ktorá je vždy viac než konflikt.“