Boh nepozná nenávisť, iba lásku

Svätý Otec František na generálnej audiencii v stredu 16. januára pokračoval v cykle o Modlitbe Pána. Piatej katechéze v poradí dal názov Abba, Otče!
VN SK 18.01.2019
Boh nepozná nenávisť, iba lásku

"Aby sme sa dobre modlili, treba nám dospieť k tomu, že budeme mať srdce dieťaťa," uviedol pápež František. Snímka: profimedia.sk

„Pokračujúc v katechézach o modlitbe Otče náš, dnes budeme vychádzať z pozorovania, že v Novom zákone sa modlitba zdá nasmerovaná k tomu najpodstatnejšiemu, až sa koncentruje na jediné slovo: Abba, Otče.“

Abba, Otče
„Svätý Pavol vo svojom Liste Rimanom píše: ,Nedostali ste ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!′ (Rim 8, 15).

A Galaťanom apoštol hovorí: ,Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!′ (Gal 4, 6).

Dva razy sa tu opakuje to isté vzývanie, v ktorom sa sústreďuje celá novosť evanjelia. Po zoznámení sa s Ježišom a vypočutí si jeho kázania kresťan už nepovažuje Boha za nejakého tyrana, ktorého sa treba báť, necíti viac strach, ale cíti vo svojom srdci rozkvitať dôveru v neho.

Môže sa so Stvoriteľom zhovárať, nazývať ho Otec. Tento výraz je pre kresťanov natoľko dôležitý, že sa často zachoval nedotknutý v jeho pôvodnej forme: Abba.

Je zriedkavosťou, aby v Novom zákone neboli aramejské výrazy preložené do gréčtiny. Treba si predstaviť, že v týchto aramejských slovách zostal akoby zaznamenaný hlas samého Ježiša: z rešpektu k Ježišovmu nárečiu.

Hneď v prvom slove Otčenáša nachádzame radikálnu novosť kresťanskej modlitby.

Nie je to len otázka použitia symbolu – v tomto prípade postavy otca – spájajúceho s tajomstvom Boha, ale znamená to mať takpovediac celý Ježišov svet preliaty do vlastného srdca.

Ak vykonáme túto operáciu, môžeme sa opravdivo modliť Otče náš. Povedať Abba je niečo oveľa dôvernejšie a dojímavejšie než osloviť Boha jednoducho Otec.

Preto niekto navrhol prekladať toto pôvodné aramejské slovo Abba ako otecko alebo ocko.

My síce naďalej hovoríme Otče náš, no srdcom sme pozvaní povedať Otecko, aby sme mali vzťah s Bohom ako vzťah dieťaťa so svojím otcom, ktoré mu hovorí otecko alebo ocko.

A preto, drahí bratia a sestry, aby sme sa dobre modlili, treba nám dospieť k tomu, že budeme mať srdce dieťaťa.“

Boh nepozná nenávisť
„A evanjeliá nás bezpochyby privedú hlbšie k zmyslu tohto slova. Čo znamená pre Ježiša toto slovo? Otče náš naberie svoj význam a farbu, ak sa ho učíme modliť tak, že si najprv prečítame napríklad podobenstvo o milosrdnom otcovi z Lukášovej 15. kapitoly (Lk 15, 11 - 32).

Predstavme si túto modlitbu prednesenú márnotratným synom potom, čo zažil objatie svojho otca, ktorý ho dlho čakal; otca, ktorý mu nepripomína urážajúce slová, ktoré mu on kedysi povedal; otca, ktorý mu teraz dáva pochopiť jednoducho to, ako veľmi mu chýbal.

A takto zisťujeme, ako tieto slová dostávajú život, získavajú na sile.

A kladieme si otázku: Je to vôbec možné, že ty, Bože, poznáš jedine lásku? Ty nepoznáš nenávisť? Nie – odpovedal by Boh – ja poznám iba lásku. Kde je v tebe pomsta, nárok na spravodlivosť, hnev za tvoju zranenú úctu? A Boh by odpovedal: Ja poznám iba lásku.“

Boh ťa hľadá
„Boh ťa hľadá, aj keď ho ty nehľadáš. Boh ťa miluje, aj keď ty si na neho zabudol. Boh vidí v tebe krásu, aj keď ty si myslíš, že si neužitočne premrhal všetky svoje talenty.

Boh nie je iba Otec, je ako matka, ktorá nikdy neprestáva milovať svoje stvorenie. Na druhej strane existuje tehotenstvo, ktoré trvá navždy, nie iba tých telesných deväť mesiacov, je to tehotenstvo, ktoré plodí nekonečný kruh lásky.

Je možné, že aj nám sa pritrafí, že kráčame cestami vzdialenými od Boha, ako sa stalo márnotratnému synovi; alebo sa dostaneme do osamelosti, ktorá nám dá pocítiť vo svete opustenosť; alebo azda pochybiť a zostať ochromení pocitom viny.

V tých ťažkých chvíľach stále môžeme nájsť silu modliť sa, keď začneme od slova Otče, ale vysloveného nežným spôsobom dieťaťa: Abba, Otecko. On nebude pred nami skrývať svoju tvár.

Zapamätajte si dobre: možno má niekto v sebe nepekné veci veci, ktoré nevie vyriešiť, mnoho horkosti nad takým či onakým vykonaným činom... On neskryje pred nami svoju tvár. Nezatvorí sa do ticha.

Povedz mu: Otče, a on ti odpovie. Ty máš Otca. Povedz mu Otče, začni sa modliť takto a v tichu nám povie, že nás nikdy nestratil z očí.

Nuž, Otče, toto som spravil... – Nikdy som ťa nestratil z očí, videl som všetko. Ale bol som vždy tam, blízko teba, verný svojej láske k tebe.

Toto bude odpoveď. Nikdy nezabudnite povedať Otče.