Boh sa nás dotýka

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 14. februára dal Svätý Otec do pozornosti Boží štýl blízkosti, súcitu a nehy voči človeku vylúčenému na okraj, a to aj za cenu prestúpenia zaužívaných pravidiel, ako to ukazuje Ježiš uzdravením malomocného v prvej kapitole Markovho evanjelia.
VN SK 15.02.2021
Boh sa nás dotýka

„Tu mi dovoľte, aby som pripomenul mnoho skvelých kňazov spovedníkov, ktorí majú tento prístup: priťahujú ľudí, mnoho ľudí, ktorí sa cítia ničím, cítia sa na dlažbe pre svoje hriechy. Ale s nehou, so súcitom.

Sú skvelí títo spovedníci, ktorí nemajú v rukách bič, ale ide im jedine o to, aby prijali, vypočuli a hovorili, aký je Boh dobrý a že stále odpúšťa, že Boh sa neunaví odpúšťať.“

Svätý Otec potom poukázal na Ježišov skutok, keď uzdravil malomocného aj za cenu prestúpenia príkazu tým, že sa ho dotkol. „Týmto konaním Ježiš ukazuje, že Boh, ktorý nie je ľahostajný, nedrží sa v bezpečnej vzdialenosti; naopak, približuje sa so súcitom a dotýka sa nášho života, aby ho s nehou uzdravil. Je to Boží štýl: blízkosť, súcit a neha. To je to prestúpenie zo strany Boha.“

Apoštolské požehnanie Svätý Otec opäť udeľoval z okna pápežského domu a po ňom okrem iného pripomenul aj sviatok našich vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metoda.

„Dnes, na sviatok svätých Cyrila a Metoda, evanjelizátorov slovanských národov, ktorých svätý Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónov Európy, s láskou pozdravujem všetky spoločenstvá žijúce na územiach evanjelizovaných svätými bratmi. Nech ich nebeský príhovor pomáha nájsť nové spôsoby šírenia evanjelia.“