Boh ustavične mení históriu

Svätý Otec František v záverečný deň roka 2019 viedol v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne ďakovnú pobožnosť. Prvé vešpery zo Slávnosti Panny Márie Bohorodičky boli spojené s eucharistickou poklonou, so spevom Teba, Bože, chválime a s požehnaním Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. V svojom príhovore sa pápež osobitne zameral na mesto Rím a jeho obyvateľov.
VN PL 02.01.2020
Boh ustavične mení históriu

Pápež František požehnal veriacich v záverečný deň roka 2019 Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Snímka: profimedia.sk

Pápež začal príhovor slovami svätého Pavla z Listu Galaťanom: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna“ (Gal 4, 4). Pripomenul, že obyvatelia Jeruzalema si neuvedomili, že Boží Syn kráča ulicami tohto mesta.

Boh kráča so svojím ľudom
František zdôraznil, že Boh je verný a nikdy neodišiel od svojho ľudu. No my musíme žiadať Boha o milosť nových očí, schopných pozerať sa na vieru; schopných objavovať Boha, ktorý žije v jednotlivých domoch, na uliciach, námestiach.

Pápež pripomenul, že už proroci varovali pred pokušením viazať Božiu prítomnosť iba na chrám. „Boh žije medzi svojím ľudom a kráča s ním. Jeho lojalita je konkrétna,“ povedal František. Podľa pápežových slov Boh nemení históriu prostredníctvom ľudí, ktorí majú moc, alebo politických a náboženských inštitúcií, ale prostredníctvom žien žijúcich na okraji vtedajšej ríše - Márie a Alžbety, ktorá nemohla mať deti.

Boh žehná svoje deti
Svätý Otec zdôraznil, že Boh prostredníctvom Ducha Svätého žehná svoje deti a povzbudzuje ich, aby budovali pokoj. V tejto súvislosti František upriamil pozornosť na Rím, ktorého je biskupom, a jeho obyvateľov povzbudil, aby sa na toto mesto pozerali z pohľadu Boha. Pán je šťastný z mnohých dobrých skutkov, ktoré sa v tomto meste odohrávajú, ako aj zo snáh o podporu bratstva a solidarity.

„Rím nie je len komplikované mesto s množstvom problémov, nerovností, korupcie a sociálneho napätia. Rím je mesto, do ktorého Boh zosiela svoje Slovo, ktoré sa prostredníctvom Ducha zahniezďuje v srdci jeho obyvateľov a podnecuje ich veriť a dúfať napriek všetkému; a tiež milovať a zápasiť o dobro pre všetkých,“ povedal František.

Dodal, že v posledných rokoch sa stretol s mnohými veriacimi aj neveriacimi, ktorí tvoria pulzujúce srdce Ríma. Všimol si, že Boh nikdy neprestal meniť históriu a tvár tohto mesta cez malých a chudobných, ktorí tam žijú.

Vešpery sa skončili slávnostným spevom Teba, Bože, chválime, ktorým veriaci vyjadrili Bohu vďaku za všetko dobro v roku 2019.