Boha priťahuje naša malosť

Táto myšlienka o pokore oslovila aj Annu, Stanislavu, Petru a Lukáša, štvoricu mladých priateľov, ktorí sa vybrali spoznávať Taliansko a 22. mája sa zúčastnili aj na generálnej audiencii.
MS, Vatican News 28.05.2024
Boha priťahuje naša malosť

V malosti pramení čisté srdce. To nám dokážu ukázať práve maličkí. Ilustračná snímka: profimedia.sk

„Koloseum, Forum Romanum, Fontána di Trevi? Čo sme hľadali? Slávnu históriu? Krásu? Budúcnosť? Áno, boli sme aj na týchto miestach, ale skutočnú nádheru nachádzame vo Vatikáne na audiencii na Svätopeterskom námestí,“ zhodujú sa všetci štyria.

Osobitne sa ich dotkol moment, keď Svätý Otec prechádzal papamobilom popred ich sektor a nakrátko sa kolóna pred nimi aj zastavila. Ešte viac ich oslovila jeho katechéza, v ktorej sa zamýšľal nad pokorou a vzorom pokory, ktorým je pre nás Panna Mária.

HVIEZDNA OBLOHA

Pápež povedal, že pokora je veľká protivníčka pýchy. Pýcha nafukuje ľudské srdce, spôsobuje, že sa povyšujeme, vytvárame si ilúzie o svojej všemohúcnosti a to je nebezpečné. „Pokora všetko vracia do správneho rozmeru: sme úžasné, avšak obmedzené stvorenia s kvalitami aj s chybami.“

Ako sa teda oslobodiť od pýchy? Pápež odporúča zadívať sa na hviezdnu oblohu a modliť sa slovami Žalmu 8: „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“

VNÚTORNÁ UMENŠENOSŤ

Z pocitu malosti pramení aj milosrdenstvo, miernosť, čisté srdce. „Pokora je vstupná brána k ostatným čnostiam.“ Stretávame sa s  ňou na prvých stranách Lukášovho evanjelia – pri zvestovaní, ktoré sa odohralo v odľahlej galilejskej dedinke. Panna Mária žasne nad Božou zvesťou a v Magnifikate vyznáva tento údiv: „Velebí moja duša Pána... lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.“

„Boha priťahuje Máriina malosť, umenšenosť, ktorá je predovšetkým vnútornou umenšenosťou. A priťahuje ho aj naša malosť, ak ju prijmeme,“ povedal Svätý Otec. Panna Mária je pre nás vzorom služby v ústraní. Nechválila sa pred ľuďmi, nevystupovala na scénu, ale išla pomôcť svojej sesternici Alžbete.

„Vo svete, ktorý ide cestou nadradenosti a povyšovania, kráča Panna Mária silou Božej milosti opačným smerom.“ Aj v temnote, aj v hodine smrti jej Syna na kríži. „Vždy sa zrieka seba samej, vždy je slobodná od ambícií. Táto jej malosť je jej nepremožiteľná sila.“

ZDROJ POKOJA A CESTA SPÁSY

Pokora nás „zachraňuje pred Zlým a  pred nebezpečenstvom, že sa staneme jeho komplicmi. Pokora je zdroj pokoja vo svete i v Cirkvi a cesta spásy.“

Po nej chce kráčať aj Anna, Stanislava, Petra a Lukáš, ktorí s touto myšlienkou odišli z audiencie. „Pápežov príhovor a modlitba nás viedli k Božiemu Synovi, ktorý je vzor pokory muža, a k Božej Matke, ktorá je vzor pokory ženy. Spoznávame a chceme spoznávať túto lásku Ježiša a Márie a túžime ju dávať v našich rodinách, práci, všade tam, kam nás Duch povedie.“

Uvedomujú si, že práve v pokore môžu začuť Boží hlas, ktorý ich povedie, tak ako viedol Pannu Máriu.