Boží oheň spaľuje naše sebectvo

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 14. augusta pápež František z okna Apoštolského paláca udelil požehnanie veriacim zhromaždeným na námestí a reagoval na aktuálnu humanitárnu krízu v Somálsku a v niektorých častiach susedných štátov, ktorá vznikla v dôsledku dlhotrvajúceho sucha. Vyzval na pomoc obyvateľom zasiahnutých oblastí: „Dúfam, že medzinárodná solidarita dokáže účinne reagovať na túto núdzovú situáciu. Vojna, žiaľ, odvádza pozornosť a zdroje, ale práve tieto ciele si vyžadujú najväčšie nasadenie: boj proti hladu, zdravie, vzdelanie.“
VN SK 16.08.2022
Boží oheň spaľuje naše sebectvo

Pápež pripomenul aj zverenie sveta Božiemu milosrdenstvu, ktoré pred dvadsiatimi rokmi vykonal svätý Ján Pavol II. vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Krakove. „Dnes viac ako inokedy vidíme význam tohto gesta, ktoré si chceme obnovovať v  modlitbe a svedectve života.

Milosrdenstvo je cestou spásy pre každého z nás a pre celý svet.“ Zvlášť ho pontifik vyprosoval u Pána pre ukrajinský ľud. Vo svojom príhovore pred modlitbou sa Svätý Otec František zameral na slová z aktuálneho evanjelia, keď Ježiš hovorí učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49).

Pod ohňom, ktorý vzplanie, si podľa pápeža Františka máme predstaviť evanjelium, ktoré „podnecuje na  zmenu, vyzýva na obrátenie a zažíha nepokoj, ktorý nás posúva na cestu... Je ako oheň: kým nás zohrieva Božou láskou, chce spáliť naše sebectvo, osvetliť temné stránky života, zničiť falošné modly, ktoré nás zotročujú“.