Božia logika je iná

O Božej logike, podľa ktorej poslední budú prvými a prví poslednými, hovoril pápež František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 20. septembra.

VN SK 21.09.2020
Božia logika je iná

Božiu túžbu spasiť každého človeka bez výnimky predstavil Svätý Otec na dvoch postojoch, aké ukazuje Ježiš v podobenstve o hospodárovi, ktorý najíma robotníkov do vinice (porov. Mt 20, 1 - 16). Boh povoláva človeka v každom momente a odmeňuje ho v plnosti.

Hospodár v podobenstve počas dňa neustále vychádza, aby povolával nových robotníkov.

Pápež František vysvetlil: „Cirkev má byť ako Boh - má stále vychádzať von; keď Cirkev nevychádza, ochorie na mnohé neduhy, ktoré máme v Cirkvi. A prečo existujú tieto choroby v Cirkvi? Lebo nevychádza von.

Je pravda, že ak niekto vyjde von, podstupuje riziko nehody. Je však vždy lepšie mať Cirkev s nehodami pri vychádzaní von, pri ohlasovaní evanjelia, než Cirkev chorú z uzavretia sa.“

Prví robotníci v Ježišovom podobenstve šomrali na hospodára pre jeho systém odmeňovania.

„Božia logika nespadá do logiky ľudských výpočtov, ale charakterizuje ju milosť,“ zdôraznil Svätý Otec a pokračoval: „Jeho konanie je viac ako spravodlivé, pretože prekračuje spravodlivosť a prejavuje sa v milosti. Všetko je milosť. Naša spása je milosť. Naša svätosť je milosť.

Keď nás Boh zahŕňa milosťou, obdarúva nás viac, než koľko si zasluhujeme. A tak ten, kto argumentuje ľudskou logikou, teda logikou zásluh nadobudnutých vlastnou zdatnosťou, z prvého miesta sa ocitá na tom poslednom.“