Bude to čas modlitby

V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie.
VN SK 23.03.2020
Bude to čas modlitby

„Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu.

Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich kresťanských komunít spolu s kresťanmi rozličných vyznaní vzývať všemohúceho Boha, Najvyššieho, a to prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

Pozývam všetkých, aby tak urobili viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodlime Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca napoludnie.

Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie vtelenia Slova Panne Márii, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo zmŕtvychvstalého Krista.

Svätý Otec v príhovore prenášanom zo Sály bibliotéky zároveň pozval veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18.00 cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra.

„Na pandémiu vírusu chceme odpovedať celosvetovým charakterom modlitby, spolucítenia, láskavosti. Zostaňme spojení. Dajme pocítiť našu blízkosť tým, čo sú viac osamelí a skúšaní.“

Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et orbi. Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy COVID-19.