Budeme súdení z lásky

V nedeľu 22. novembra na slávnosť Krista Kráľa sa pápež František modlil mariánsku modlitbu Anjel Pána spoločne s veriacimi prítomnými na Svätopeterskom námestí. V krátkej katechéze pred samotnou modlitbou sa zamyslel nad úryvkom z Matúšovho evanjelia, v ktorom Ježiš hovorí o poslednom súde.
VN SK 23.11.2020
Budeme súdení z lásky

„V dnešnom evanjeliovom čítaní sa Ježiš stotožňuje nielen s kráľom pastierom, ale aj so stratenými ovcami. Tým ukazuje na kritérium súdu: ten sa bude konať na základe konkrétnej lásky, prejavenej alebo odopretej ľuďom, lebo on sám, sudca, je prítomný v každom z nich.

On je sudca, on je Bohočlovek, ale on je aj ten chudobný, on je skrytý, prítomný v osobe chudobných, ktorých práve tam spomína. Budeme súdení z lásky. Nie z pocitu lásky. Budeme súdení zo skutkov, zo spolucítenia, ktoré sa pretavuje do blízkosti a starostlivej pomoci.

Som nablízku Ježišovi prítomnému v osobe chorých, chudobných, trpiacich, uväznených, tých, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti? Som nablízku Ježišovi, ktorý je v nich prítomný? Toto je otázka na dnes.

Pán teda na konci sveta pretriedi svoje stádo; urobí tak nielen zo strany pastiera, ale aj zo strany ovečiek, s ktorými sa stotožnil. A bude sa nás pýtať: Bol si trochu pastierom ako ja? Bol si mojím pastierom, keď som bol prítomný v týchto ľuďoch, ktorí boli v núdzi, alebo si bol ľahostajný?

Bratia a sestry, chráňme sa logiky ľahostajnosti, toho, čo nám zaraz príde na myseľ: odvrátiť pohľad bokom, keď vidíme problém. Kiež nás Ježiš naučí logike blízkosti, priblíženia sa k nemu s láskou v osobe trpiacich.“