Buďme milosrdní

Pápež František slávil v Nedeľu Božieho milosrdenstva 11. apríla v Kostole Santo Spirito in Sassia svätú omšu, na ktorej sa zúčastnilo približne 80 osôb.
VN SK 14.04.2021
Buďme milosrdní

Medzi prítomnými v kostole boli aj väzni a väzenkyne z rímskych nápravno-výchovných zariadení Regina Coeli, Rebbibia a Casal del Marmo, ďalej niekoľko zdravotne postihnutých osôb, nemocničné sestry milosrdenstva či zástupcovia zdravotných sestier z Nemocnice Santo Spirito in Sassia, ktorá je pripojená ku
kostolu.

Na svätej omši sa zúčastnila aj rodina prisťahovalcov z Argentíny či mladí utečenci zo Sýrie, z Nigérie a Egypta. Prítomní reprezentovali aj rozličnosť rítov či cirkví – boli medzi nimi dvaja Egypťania patriaci k tamojšej Koptskej cirkvi a sýrsky dobrovoľník charity, ktorý je príslušníkom Sýrskej katolíckej cirkvi.

Svätý Otec na záver svätej omše v tejto rímskej Svätyni Božieho milosrdenstva sa spolu so všetkými pomodlil mariánsku antifónu Raduj sa, nebies Kráľovná a krátko sa prihovoril prítomným.

„Osobitne pozdravujem vás, čo ste prítomní tu v Kostole Santo Spirito, vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Vy reprezentujete niektoré prostredia, v ktorých sa milosrdenstvo stáva konkrétnym, prejavuje sa blízkosťou, službou, pozornosťou k osobám v ťažkostiach.

Prajem vám, aby ste sa vždy cítili ako tí, ktorým sa dostalo milosrdenstvo, aby ste potom boli milosrdní. Nech Panna Mária, Matka milosrdenstva, vyprosí túto milosť nám všetkým.“