Byť starý je dôležité a krásne

„Staroba je hodnotný dar,“ povedal Svätý Otec v prvej katechéze z nového cyklu, ktorý bude venovaný starobe.
VN SK 01.03.2022
Byť starý je dôležité a krásne

Všetci žijeme v prítomnosti, v ktorej spolunažívajú deti, mladí ľudia, dospelí a starí ľudia. Snímka: profimedia.sk

Úvodnej katechéze z 23. februára dal pápež František názov Milosť času a spojenectvo vekových období života. Citoval pritom slová proroka Joela: „Vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia.“ Už niekoľko desaťročí sú podľa neho seniori „novým národom“.

„Ešte nikdy v histórii ľudstva sme neboli takí početní. Riziko, že budeme skartovaní, je čoraz väčšie. Starší ľudia sú často vnímaní ako príťaž. V dramatickej prvej fáze pandémie práve oni zaplatili najvyššiu cenu. Už vtedy boli najslabšou a najzanedbanejšou časťou.“

Svätý Otec v  rámci katechézy položil niekoľko vážnych otázok. „Existuje priateľstvo, existuje spojenectvo medzi jednotlivými vekovými obdobiami života alebo prevláda oddelenosť a skartovanie?“

Žijeme v prítomnosti, v ktorej spolunažívajú deti, mladí ľudia, dospelí a starí ľudia. Pomer sa však zmenil: dlhovekosť sa stala masovou a vo veľkých častiach sveta sa detský vek dávkuje v malých čiastkach. Demografická zima spôsobuje nerovnováhu, ktorá má mnohé dôsledky.

„Dominantná kultúra má za svoj jediný model mladého dospelého, teda jednotlivca, ktorý je sebestačný a zostáva vždy mladým. Ale je pravda, že mladosť obsahuje plný zmysel života, zatiaľ čo staroba predstavuje len jeho vyprázdnenie a stratu?

Vyzdvihovanie mladosti ako jediného veku hodného stelesnenia ľudského ideálu, spojené s pohŕdaním starobou, vnímanou ako slabosť, ako degradácia či postihnutie, bolo dominantnou ikonou totalitarizmov dvadsiateho storočia. Už sme na to zabudli?“

Svätý Otec zdôraznil, že práve v takzvaných rozvinutých kultúrach chýba povzbudzovanie, aby mladší ľudia vyhľadávali seniorov, a tiež chýba osveta, aby ich spoločnosť uznávala.

Pre túto vekovú skupinu sú tu neraz programy pomoci, ale nie projekty pre plnohodnotný život. V súčasnej kultúre skartovania figurujú starší ľudia ako materiál na vyradenie.

„Mladosť je krásna, ale večná mladosť je veľmi nebezpečný prelud. Byť starý je rovnako dôležité a krásne ako byť mladý,“ podčiarkol pápež a dodal: „Ak sa starí rodičia uzavrú do svojich melanchólií, mladí ľudia sa ešte viac zakuklia do svojich smartfónov. Obrazovka možno aj zostane zažatá, no život vyhasne, skôr než príde jeho čas.“

„Múdrosť dlhej cesty, ktorá sprevádza starobu po jej záver, treba prežívať ako ponuku zmyslu života, ktorý sa nekončí len pri zotrvačnosti prežitia. Ak sa starobe neprinavráti dôstojnosť života hodného človeka, je odsúdená uzavrieť sa do skľúčenosti, ktorá všetkých oberá o lásku.

Táto výzva pre ľudstvo a civilizáciu si vyžaduje našu angažovanosť a Božiu pomoc,“ zdôraznil Svätý Otec František a vyzval všetkých veriacich na modlitbu k Duchu Svätému.