Chceme vidieť Ježiša

Pravidelné poludňajšie stretnutie veriacich so Svätým Otcom pri mariánskej modlitbe Anjel Pána sa v nedeľu 21. marca konalo iba prostredníctvom televíznych kamier. Z dôvodu celotalianskeho lockdownu nemajú veriaci až do 5. apríla možnosť prísť na Ná­mestie sv. Petra vo Vatikáne.
VN SK 22.03.2021
Chceme vidieť Ježiša

Pápež František pri komentovaní nedeľ­ného evanjelia hovoril o túžbe vtedajších, ale aj dnešných ľudí, ktorí by chceli vidieť Ježiša.

„Ako na túto žiadosť odpovedá Ježiš? Spôsobom, ktorý vedie k zamysleniu,“ vysvetlil v príhovore Svätý Otec František a citoval evanjelium: „Ježiš hovorí takto: ,Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu(Jn 12, 23 – 24).

Zdá sa, ako by tieto slová neodpovedali na žiadosť Grékov. V skutočnosti však dávajú viac ako odpoveď. Ježiš totiž odhaľuje, že on je pre každého človeka, ktorý ho chce nasledovať, tým skrytým zrnom pripraveným umrieť, aby prinieslo veľkú úrodu.

Akoby povedal: ak ma chcete spoznať, ak ma chcete pochopiť, tak pozrite na pšenič­né zrno, ktoré odumiera v zemi, teda hľaďte na kríž.“ Podľa pápežových slov i dnes by veľa ľudí, často bez toho, že by to priamo vyslovili, chcelo vidieť Ježiša, stretnúť sa s ním, spoznať ho.

„Z tohto možno pochopiť, akú veľkú zodpovednosť máme my kresťania a naše spolo­čenstvá. Aj my musíme dávať odpoveď svedectvom života, ktorý sa dáva v službe; takého života, ktorý v sebe nesie Boží štýl – blízkosť, sú­ cit a nehu.

Ide o rozsievanie semia­čok lásky nie slovami, ktoré uletia, ale konkrétnymi príkladmi, jednoduchými a odvážnymi; nie teoretickými súdmi, ale prejavmi lásky.“