Čítajme Sväté písmo

Na Námestie sv. Petra, dýchajúce letnou horúčavou, prišlo na spoločnú modlitbu so Svätým Otcom v nedeľu 12. júla niekoľko stoviek veriacich.
VN SK 14.07.2020
Čítajme Sväté písmo

Svätý Otec František pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána. Snímka: profimedia.sk

V úvodnom príhovore pápež František rozobral evanjeliový text 15. nedele v Cezročnom období, ktorým bolo podobenstvo o rozsievačovi: „Toto podobenstvo o rozsievačovi je akoby matkou všetkých podobenstiev, lebo hovorí o počúvaní Slova. Pripomína nám, že ono je úrodným zrnkom s účinkom; a Boh ho rozsieva všade v štedrosti, pričom nedbá na plytvanie. Také je srdce Boha! Každý z nás je pôdou, na ktorú padá semeno Slova, nikto nie je výnimka. Slovo je dané každému z nás.“

Svätý Otec pripomenul ostražitosť na nebezpečenstvá rozptýlenosti, chýbajúceho zakorenenia a vplyvu lákadiel, ktoré vedú k riziku neprijatia Božieho slova a k nebezpečenstvu straty viery.

Pozval položiť si otázku, akým typom pôdy sme: „Podobám sa ceste, skalnatej pôde, tŕniu? Ak chceme, s Božou milosťou sa môžeme stať dobrou zemou, skyprenou a starostlivo pestovanou, aby v nás mohlo semiačko Slova dozrievať. Ono je už prítomné v našom srdci, ale to, či prinesie úrodu, závisí od nás; závisí to od toho, akým spôsobom toto zrnko prijmeme.

Často nás rozptyľuje priveľa záujmov, priveľa lákadiel - a je ťažké rozlíšiť medzi toľkými hlasmi a slovami to Pánovo, jediné, ktoré oslobodzuje. Preto je dôležité navyknúť si počúvať Božie slovo, čítať ho. A znova sa vrátim k odporúčaniu: noste vždy so sebou malé evanjelium, noste ho vo vrecku, v taške. A čítajte si takto každý deň kúsok.“