Deň po dni budujme dobrý rok

Začíname odznovu. Z tmavého tunela covidu a vojny spoločne vykročme na cestu pokoja. Inšpirujme sa myšlienkami posolstva Svätého Otca na 56. svetový deň pokoja, ktorý sme slávili 1. januára.
kbs .sk 02.01.2023
Deň po dni budujme dobrý rok

Svätý Otec udelil na slávnosť Narodenia Pána požehnanie Urbi et orbi. Všetkých vyzval budovať pokoj a dobré vzťahy. Snímka: profimedia.sk

Pápež František začína svoj príhovor biblickým citátom z Prvého listu Solúnčanom: „Pánov deň príde ako zlodej v noci. Nespime teda, ale bdejme a buďme triezvi.“ Hoci sa udalosti minulého roka javia ako tragické, musíme si zachovať „srdcia otvorené pre nádej“ a dôverovať Bohu. Sme ako strážcovia, ktorí bdejú, aby zachytili „prvé svetlo úsvitu“.

VÍRUS COVIDU

V prvej časti pápež spomína pandémiu covidu, „ktorý narušil naše plány, rozvrátil zdanlivý pokoj, vyvolal utrpenie, keď zapríčinil smrť toľkých našich bratov a sestier“. Mnohí ostali bez práce, bez podpory, osamelí a izolovaní.

„Z krízových momentov človek nikdy nevyjde rovnaký: buď je lepší, alebo horší. Čo sme sa naučili z tejto pandemickej situácie?“ Čo môžeme urobiť, aby bol svet lepší? „Najväčším ponaučením z covidu,“ hovorí pápež, „je to, že sa všetci navzájom potrebujeme a nikto sa nemôže zachrániť sám.“

Zažili sme „krehkosť“, ktorá sa nás osobne dotkla. „Najkrehkejším pokladom je ľudské bratstvo“, ktoré máme budovať. Videli sme mnoho obetavých a angažovaných ľudí, ktorí pomáhali prekonať covidovú „drámu ľudstva“.

Obmedzili sme konzum a objavili zmysel pre solidaritu. Pokračujme v tejto ceste pomoci blížnym.

VÍRUS VOJNY

Po covide sme všetci dúfali v lepšie dni. Postihla nás však nová pohroma. „Vojna, ktorá predstavuje porážku celého ľudstva. Zatiaľ čo na COVID-19 sa našla vakcína, na vojnu sa zatiaľ nenašlo adekvátne riešenie.

Vírus vojny je ťažšie poraziť ako tie, ktoré postihujú ľudský organizmus, pretože neprichádza zvonka, ale zvnútra ľudského srdca, poškvrneného hriechom.“ Čo teda máme robiť, pýta sa Svätý Otec. Najdôležitejšie je, aby nám táto situácia „zmenila srdce“.

To znamená, aby sme sa nezaujímali len o seba, neuzatvárali sa do svojej bubliny. „Je načase, aby sme sa všetci angažovali za ozdravenie našej spoločnosti a našej planéty a vytvorili základ pre spravodlivejší a pokojnejší svet.“ Musíme sa usilovať o spoločné dobro.

ČO MÁME UROBIŤ

V závere posolstva pápež dáva návod, čo máme urobiť. Myslime na verejné zdravie pre všetkých, presadzujme dialóg a mierové riešenia, starajme sa o náš domov a podnikajme kroky na zlepšenie klímy.

Podporujme chudobných a tých, ktorí nemajú prácu alebo majú len minimálnu mzdu, napomáhajme integrácii a všímajme si vyradených.

Ak sa necháme inšpirovať Božou láskou a budeme sa nezištne angažovať v dobrých veciach, budeme podľa slov Svätého Otca schopní budovať nový svet a Božie kráľovstvo, ktoré je kráľovstvom lásky, spravodlivosti a pokoja.

„Všetkým mužom a ženám dobrej vôle želám, aby ako remeselníci mieru budovali deň po dni dobrý rok.“