Diabol využíva pokrytcov

Svätý Otec každé ráno na svätej omši ponúka krátke zamyslenie k čítaniam konkrétneho dňa. Inak tomu nebolo ani vo štvrtok 20. septembra, kedy veriacich vyzval, aby boli milosrdní ako Ježiš, dali ho do centra svojho života a neodsudzovali druhých.
VN SK 20.09.2018
Diabol využíva pokrytcov


Prosme Ježiša, aby vždy chránil prostredníctvom „svojho milosrdenstva a odpustenia“ našu Cirkev, „ktorá je svätá a je matka, avšak je plná hriešnych detí akými sme aj my“.

Vo svojej homílii vychádzal z prvého liturgického čítania z Prvého listu Korinťanom (1 Kor 15, 1 - 11) a z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 7, 36 - 50), ktorého centrum tvoria Ježišove slová: ,Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje'.

Svätý Otec František zdôraznil, ako sa žena ukázala s veľkou láskou voči Ježišovi, neskrývajúc, že je hriešnica. To isté platí o Pavlovi, ktorý napísal: ,Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy' (1 Kor 15, 3). Obidvaja teda hľadali Boha s láskou, avšak s polovičnou láskou.

Pokiaľ ide o zákonníkov, pápež František upozorňuje, že majú postoj, ktorý pokrytci používajú často – pohoršujú sa. „Hovoria: pozri, aký škandál! Takto sa nesmie žiť! Stratili sme hodnoty...

Teraz majú všetci právo vstúpiť do kostola, aj rozvedení, všetci. Toto je škandál pokrytcov. Cirkev, keď kráča dejinami, je prenasledovaná pokrytcami, pokrytcami vnútornými i vonkajšími.

Diabol nemá čo robiť s kajúcimi hriešnikmi, pretože hľadia na Boha a hovoria: „Pane, som hriešnik, pomôž mi“. A diabol je bezmocný, avšak je silný pri pokrytcoch.

Pri nich je silný a používa ich na ničenie, na ničenie ľudí, na ničenie spoločnosti, na ničenie Cirkvi. Bojovým koňom diabla je pokrytectvo, pretože on je klamár, ukazuje sa ako mocný, krásny princ, avšak za chrbtom je vrahom.“