Dobrá zvesť mení srdcia

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 26. januára pápež František v súvislosti s Nedeľou Božieho slova vyzval veriacich na nasledovanie prvých učeníkov na ceste obrátenia a kráčania v Ježišových stopách, aby ohlasovaním jeho dobrej zvesti ponúkali nádej všetkým, čo po nej smädia.
VN SK 27.01.2020
Dobrá zvesť mení srdcia

Pri príležitosti záveru 41. ročníka akcie Karavána pokoja chlapec a dievča vo farebných tričkách prečítali svoj list adresovaný Svätému Otcovi. Snímka: profimedia.sk

„Výzvu na obrátenie, ktorú Ježiš adresuje všetkým ľuďom dobrej vôle, možno plne pochopiť práve vo svetle udalosti zjavenia Božieho Syna, nad ktorou sme rozjímali počas uplynulých nedieľ.

Veľakrát sa zdá nemožné zmeniť život, zanechať cestu egoizmu, zla, hriechu, lebo sa v úsilí o obrátenie zameriavame príliš na seba samých a na svoje sily, ale nie na Krista a jeho Ducha. Ale naše priľnutie k Pánovi sa nemôže zúžiť iba na osobné úsilie, nie.

Veriť niečomu takému by bolo aj hriechom pýchy. Naše priľnutie k Pánovi sa nemôže obmedziť na osobné úsilie, musí, naopak, vyjadrovať dôverujúcu otvorenosť srdca a mysle na prijatie Ježišovej dobrej zvesti. To práve ona – Ježišovo slovo, Ježišova dobrá zvesť, evanjelium – je tým, čo mení svet i srdcia! Sme preto povolaní dôverovať Kristovmu slovu, otvoriť sa Otcovmu milosrdenstvu a dať sa premieňať milosťou Ducha Svätého.“

Svätý Otec vyjadril aj svoju solidaritu s Čínou, ktorej lekári a zdravotníci zápasia so smrtiacim vírusom.

„Chcem tiež byť nablízku a modliť sa za tých, čo ochoreli v dôsledku vírusu, ktorý sa rozšíril v Číne. Nech Pán prijme zosnulých do svojho pokoja, uteší rodiny a posilňuje veľké nasadenie čínskej spoločnosti, ktorá sa už realizuje v boji s epidémiou.“