Dobre si odpočiňte

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 2. augusta pápež František všetkým zaželal, aby si pri letných chvíľach odpočinku v kontakte s prírodou aj duchovne „dobili batérie“. S výhľadom na náročné obdobie „post-pandémie“ povzbudil k oživeniu zamestnanosti v prospech rodín a celej spoločnosti.
VN SK 03.08.2020
Dobre si odpočiňte

Pápež František pred modlitbou Anjel Pána v okne apoštolského paláca. Snímka: profimedia.sk

Stovkám veriacich, ktorí sa v 18. cezročnú nedeľu napriek horúčave zhromaždili na vatikánskom námestí, sa pápež František najprv prihovoril biblickými podnetmi z Matúšovho evanjelia o Ježišovom rozmnožení chlebov. Sústredil sa na jeho zámer priviesť apoštolov k postoju spolucítenia s potrebami ľudí.

Ježiš vychováva svojich priateľov k spolucíteniu. „Ježiš chce touto situáciou vychovávať svojich priateľov včerajška i dneška Božej logike. A aká je Božia logika, ktorú tu môžeme vidieť? Logika starostlivosti o druhých. Logika neumývania si rúk, logika neodvracania pohľadu na druhú stranu. Logika ujímania sa druhých. Ono nech sa sami zariadia nepatrí do slovníka kresťana.“

Pri poukázaní na súvis zázraku rozmnoženia chlebov s Eucharistiou Svätý Otec pripomenul, že biblickému jazyku sú cudzie vyhranené tendencie spiritualizmu či materializmu. Zdôraznil najmä Ježišov postoj spolucítenia, ktorý je potrebný pre účasť na Eucharistii.

„Súcit, nežnosť, ktoré Ježiš prejavil zástupom nie je sentimentalizmom, ale konkrétnym prejavom lásky. Sme povolaní pristupovať k eucharistickému stolu s týmito postojmi samotného Ježiša.“