Dobro rastie pokorne

V slnečnú nedeľu 13. júna sa na Námestí sv. Petra vo Vatikáne zišli pútnici rôznych národností, ktorí prišli na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom. Pápež František sa v úvodnom biblickom zamyslení zameral na Ježišovo podobenstvo o Božom kráľovstve ako zrnku zasiatom do zeme, ktoré prinesie veľkú úrodu.
VN SK 14.06.2021
Dobro rastie pokorne

„Drahí bratia a sestry, týmto podobenstvom nás chce Ježiš povzbudiť v dôvere. V mnohých životných situáciách sa nám totiž môže stať, že stratíme odvahu, lebo vidíme slabosť dobra oproti zdanlivej sile zla.

Evanjelium od nás žiada nový pohľad na nás samých a našu realitu; žiada mať väčšmi otvorené oči, ktoré dokážu vidieť viac, dívať sa poza zovňajšok a objaviť Božiu prítomnosť, ktorá ako pokorná láska vždy pôsobí v pôde nášho srdca i dejín. Toto je naša nádej, toto nám dáva silu ísť každý deň trpezlivo ďalej a zasievať dobro, ktoré prinesie ovocie.

Je dôležité mať takýto postoj aj preto, aby sme dobre vyviazli z pandémie! Pestujme dôveru v to, že sme v Božích rukách, a zároveň sa všetci usilujme s trpezlivosťou a vytrvalosťou o budovanie nanovo, o nové začiatky.

Aj v Cirkvi sa môže zakoreniť burina nedôvery, najmä keď na nás dolieha kríza viery a neúspech rôznych projektov a iniciatív. Nikdy však nezabúdajme na to, že výsledok sejby nezávisí od našich schopností; závisí len od Božieho konania.

My máme rozsievať, siať s láskou, usilovne a trpezlivo, ale sila zrnka je Božou. Najsvätejšia Panna Mária, pokorná služobnica Pána, nech nás učí vidieť veľkosť Boha, ktorý koná v maličkostiach, a prekonávať pokušenie stratiť odvahu. Dôverujme Bohu každý deň.“