Dobrý kresťan je trpezlivý

Otvorené srdce a trpezlivosť. To je recept indiánskej svätice Kateri Tekakwithy na dobrý život. 

Monika Šimoničová Vatican News 05.09.2023
Dobrý kresťan je trpezlivý

Bronzová socha svätej Kateri Tekakwithy, prvej svätice indiánskeho pôvodu, v Santa Fe v Novom Mexiku. Je patrónkou Kanady, pôvodných amerických obyvateľov a ekológie. Snímka: profimedia.sk

Ako dobre žiť? Túto či podobnú otázku si zrejme z času na čas dávame všetci.

Keď si toto heslo zadáte do internetového vyhľadávača, vyskočia vám stovky rád, pravidiel, odporúčaní.

Na pulze dňa je aj Svätý Otec, ktorý na audiencii v stredu 30. augusta ponúkol osvedčený recept na dobrý život od prvej indiánskej svätice Kateri Tekakwithy. 

ZÁKLADY VIERY

Kateri Tekakwitha sa narodila okolo roku 1656 v dedine na severe štátu New York. Jej otcom bol nepokrstený náčelník Mohawkov. Mama z kmeňa Algonkinov však bola kresťanka a malú Kateri naučila modliť sa a spievať hymny na oslavu Boha. 

„Evanjelizácia sa často začína takýmto spôsobom: jednoduchými gestami, keď rodičia učia svoje deti modliť sa a hovoria im o veľkej milosrdnej láske Boha.“

Hoci sa Kateri v štyroch rokoch stala sirotou – rodičia i mladší brat zomreli na epidémiu kiahní -, vieru nikdy neopustila. 

TRPEZLIVOSŤ JE ČNOSŤ

Na Veľkonočnú nedeľu 1676 prijala krst. Kvôli svojej viere sa stala predmetom výsmechu zo strany príbuzných i osadníkov.

Kateri si však natoľko zamilovala kríž, vrcholný znak Kristovej lásky, že všetky útrapy trpezlivo znášala. 

„Svedectvo evanjelia nie je len o tom, čo je príjemné. Treba vedieť znášať každodenné kríže s trpezlivosťou, dôverou a nádejou. Trpezlivosť je veľká čnosť. Kto nemá trpezlivosť, nie je dobrý kresťan.“

Svätá Kateri Tekakwitha je pre nás vzorom, ako byť trpezlivý a otvorený Pánovi, ktorý nás zahŕňa svojimi milosťami.

„Trpezlivosť a otvorené srdce pre Ježiša – to je recept na dobrý život.“ 

Učme sa rásť vo viere a horlivej láske a službe, aby sme mohli vyznať: Ježišu, milujem ťa.  

PRÍŤAŽLIVÁ SVÄTOSŤ

Kateri sa vytrvalo zúčastňovala na svätých omšiach, často adorovala Krista v Najsvätejšej sviatosti, modlila sa ruženec a žila kajúcne.

Starala sa o chorých a starých, deti učila modliť sa, slúžila Bohu i blížnym.

„Tieto jej duchovné praktiky zapôsobili na všetkých a rozpoznali v Kateri svätosť, ktorá bola príťažlivá, pretože pramenila z jej hlbokej lásky k Bohu.“ 

Jej viera bola silná a pretavovala sa do skutkov. „Viera sa vždy prejavuje v službe. Viera neznamená líčiť svoju dušu mejkapom, ale službou.“

JEŽIŠU, MILUJEM ŤA

Kateri zložila 25. marca 1679 sľub večného panenstva. Úplne sa oddala a zasvätila Pánovi.

„Samozrejme, nie každý je povolaný zložiť rovnaký sľub ako Kateri. Všetci kresťania sú však povolaní každý deň sa s nerozdeleným srdcom zasvätiť povolaniu a poslaniu, ktoré im zveril Boh, a slúžiť jemu a blížnemu v duchu lásky.“ 

Svätý Otec prízvukuje, že každý z nás je povolaný k svätosti.

Učme sa aj podľa príkladu svätej Kateri Tekakwithy „konať obyčajné skutky neobyčajným spôsobom“, rásť vo viere a horlivej láske a službe, aby sme mohli povedať ako ona pred svojou smrťou: Ježišu, milujem ťa.