Dôležité je rozvíjať ekonomiku mieru

Na poludňajšej mariánskej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná sa v nedeľu 1. mája na Námestí svätého Petra zúčastnilo aj veľké množstvo veriacich zo Slovenska, ktorí boli účastníkmi ďakovnej púte za septembrovú návštevu pápeža Františka.
VN SK 03.05.2022
Dôležité je rozvíjať ekonomiku mieru

Svätý Otec začal stretnutie s veriacimi ako zvyčajne biblickým zamyslením, ktoré bolo tentoraz o zjavení vzkrieseného Ježiša učeníkom pri love rýb na Genezaretskom jazere.

Po modlitbe pripomenul dvoch nových blahoslavených, kňaza Maria Ciceriho a zakladateľku dievčenskej Katolíckej akcie Armidu Barelliovú.

Všetkých veriacich vyzval modliť sa v mesiaci máj každý deň ruženec za mier, najmä na vojnou zmietanej Ukrajine, a zamyslel sa nad tým, „či je tu naozaj snaha o mier, či existuje vôľa vyhnúť sa neustálej vojenskej a slovnej eskalácii, či robíme všetko preto, aby zbrane zmĺkli“.

Zároveň prosil veriacich, aby nepodľahli logike násilia a zvrátenej špirále zbrojenia, a vydali sa cestou dialógu. Tento rok pripadol Sviatok práce práve na nedeľu. Pápež zdôraznil, že je dôležité, „aby všade a pre všetkých bola práca dôstojná... a aby sme rozvíjali ekonomiku mieru“.

Pripomenul tiež všetkých pracovníkov, ktorí zomreli pri vykonávaní svojho povolania.

V súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom slobody tlače vzdal hold novinárom, ktorí zaplatili za službu tomuto právu tým najcennejším – svojím životom – alebo uväznením. Poďakoval aj tým, ktorí „odvážne informujú o pohromách ľudstva“.