Dôverujme Bohu a otvorme sa na stretnutie s ním

„Boh ma miluje - to je pocit z dnešného dňa.“ Týmito slovami vystihol pápež František slávnosť Najsvätejšej Trojice v poludňajšom príhovore v nedeľu 7. júna. V prvú júnovú nedeľu sa osobitne zameral na úctu k Ježišovmu Srdcu a odporúčal aj tradičnú formu strelnej modlitby.
VN SK 08.06.2020
Dôverujme Bohu a otvorme sa na stretnutie s ním

Námestie sv. Petra sa po otvorení Vatikánu zapĺňa veľmi pomaly. Snímka: profimedia.sk

Námestie sv. Petra z týždňa na týždeň čoraz viac ožíva. Na modlitbu Anjel Pána, ktorá po skončení Veľkonočného obdobia vystriedala antifónu Regina caeli, laetare, prišlo niekoľko sto ľudí. V atmosfére už skoro letného sviatočného dňa sa im Svätý Otec prihovoril naživo z okna Apoštolského paláca.

„Drahí bratia a sestry, dnešný sviatok nás pozýva, aby sme sa dali nanovo fascinovať krásou Boha; krásou, dobrotou a pravdou, ktorá je nevyčerpateľná. Ale zároveň krásou, dobrotou a pravdou, ktorá je pokorná a blízka; ktorá sa stala telom, aby vstúpila do nášho života, do našich dejín, do mojich dejín, do životného príbehu každého jedného z nás, aby sa každý muž či žena s ňou mohol stretnúť a mať večný život.

A toto je viera: prijať Boha Lásku, ktorý sa darúva v Kristovi, ktorý nám dáva hýbať sa v Duchu Svätom; dovoliť mu, aby sa s nami stretol a dôverovať mu. Toto je kresťanský život. Milovať, stretať sa s Bohom, hľadať Boha; a on nás hľadá ako prvý, on sa s nami stretáva ako prvý.“

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec vyjadril radosť z toho, že v Taliansku je akútna fáza epidémie už prekonaná, no zároveň pripomenul nutnosť dodržiavať predpisy.

Pápež František tiež pripomenul úctu k Ježišovmu Srdcu v mesiaci jún a vyzval na dennú modlitbu tradičným vzývaním.