Druhý deň púte: pri apoštolovi Pavlovi

Druhý deň ďakovnej púte v Ríme pokračoval svätou omšou v Bazilike svätého Pavla za hradbami.

Miroslava Gromanová 01.05.2022
Druhý deň púte: pri apoštolovi Pavlovi

Snímka: Peter Dobrovský


Pútnici zo všetkých kútov Slovenska prišli poďakovať Pánovi za dar stretnutia s pápežom Františkom aj v druhý deň ďakovnej púte, v nedeľu 1. mája.

Pred svätou omšou sa pútnici spoločne pomodlili modlitbu ruženca. Posledný desiatok ruženca odznel aj v ukrajinskom jazyku, aby ho veriaci mohli spolu obetovať za pokoj na Ukrajine a za všetkých, ktorých postihla vojna.

Svätú omšu celebroval predseda KBS Stanislav Zvolenský. Homíliu predniesol vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a prešovský apoštolský administrátor sede vacante. Zvýraznil podstatu Ježišovho zmŕtvychvstania. 

„Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, aby sme sa stretli, aby sme sa obrátili,“ povedal v homílii. Uviedol, že naplnení Duchom Svätým môžeme byť bližšie k zmŕtvychvstalému Ježišovi Kristovi. „Apoštol Pavol chce, aby sme sa obrátili od márnych ľudí k Pánu Bohu.“

Pútnikom tiež vysvetlil, aký dôležitý je vzťah medzi nami a Duchom Svätým: „Duch Svätý patrí tomu, kto uveril. Dostať Ducha Svätého je dar pre každého z nás. Ježiš chce, aby sme sa nadchli, oživili svoju vieru so svätým Pavlom a so Svätým Otcom.“

V závere homílie bratislavský eparcha poznamenal, že keď človek prijíma Ducha Svätého, stáva sa svedkom Ježišovho vzkriesenia. 

Dvojdňový program ďakovnej púte uzavrela modlitba akatistu k sv. Cyrilovi a Metodovi v Bazilike sv. Klementa, ktorú viedli košický eparcha Cyril Vasiľ a eparcha Peter Rusnák.