Duch Svätý je hlavnou postavou evanjelizácie

Katechéza Svätého Otca Františka na generálnej audiencii, v stredu 2. októbra bola zameraná na biblickú postavu diakona Filipa, ktorého evanjelizáciu približuje kniha Skutkov apoštolov.
VN SK 03.10.2019
Duch Svätý je hlavnou postavou evanjelizácie

Svätý Otec František sa podpisuje na bubon Bavorského orchestra z Augsburgu po generálnej audiencii. Snímka: profimedia.sk

S veriacimi sa Svätý Otec stretol pod holým nebom na Námestí sv. Petra. V Ríme sa napriek veternému počasiu a občasnému dažďu teploty stále udržujú na letných 26 stupňoch. Ešte pred príchodom na námestie prijal pápež František na osobnej audiencii jordánskeho princa Hassana bin Talala.

Zo Slovenska prišli na audienciu dve väčšie skupiny, jedno z nich farské spoločenstvo z Hranovnice.

V katechéze sa Svätý Otec zameral na príbeh zo Skutkov apoštolov o Filipovom evanjelizovaní z podnetu Ducha Svätého, ktorého výsledkom bol krst etiópskeho veľmoža.

Prenasledovanie rozdúchalo oheň evanjelizácie
Pápež František v úvode svojho zamyslenia pripomenul mučenícku smrť sv. Štefana a situáciu kresťanov, ktorí čelili prenasledovaniu. Táto situácia však neuhasila evanjelizáciu, naopak, ešte viac ju naštartovala. Svätý Otec upriamil pozornosť na činnosť ďalšieho diakona Filipa, ktorý evanjelizuje a ohlasuje Božie slovo v Samárii.

„V tejto situácii Duch Svätý spúšťa novú etapu putovania evanjelia - podnieti Filipa, aby išiel v ústrety istému cudzincovi, ktorý má srdce otvorené Bohu.
Filip vstáva, vyráža s nadšením a na opustenej a nebezpečnej ceste stretne vysokopostaveného úradníka etiópskej kráľovnej, správcu jej pokladov.

Tento muž, eunuch, sa po návšteve Jeruzalema za účelom bohoslužby vracia do svojej krajiny. Bol to židovský prozelyta z Etiópie. Sediac vo voze si čítal zvitok proroka Izaiáša, konkrétne štvrtý spev o Pánovom služobníkovi.

Filip pristupuje k vozu a pýta sa ho: ,A aj rozumieš, čo čítaš?’ (Sk 8, 30). Etiópčan odpovedá: ,Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?’ (Sk 8, 31). Tento mocný muž si uvedomuje, že potrebuje byť usmernený, aby porozumel Božiemu slovu. Bol to veľký bankár, bol ministrom hospodárstva, mal všetku moc peňazí, ale vedel, že bez vysvetlenia to nemôže pochopiť, bol pokorný.

A tento dialóg medzi Filipom a Etiópčanom nám dáva príležitosť uvažovať aj nad skutočnosťou, že nestačí čítať Písmo, ale treba chápať jeho zmysel, nájsť šťavu, ísť hlbšie pod povrch, načerpať Ducha, ktorý oživuje literu.

Ako povedal pápež Benedikt na začiatku synody o Božom slove, ,exegéza, opravdivé čítanie Svätého písma, nie je iba literárnym fenoménom. Je uvedením do pohybu mojej existencie’ (Meditácia, 6. októbra 2008). Vstúpiť do Božieho slova znamená ochotu vyjsť von z vlastných obmedzení, aby sme sa stretli s Kristom a pripodobnili sa mu ako živému Slovu Otca.“

Hlavnou postavou evanjelizácie je Duch Svätý
„Kto je teda protagonistom toho, čo čítal Etiópčan? Filip ponúka svojmu spoločníkovi kľúč na čítanie: ten mierny trpiaci sluha, ktorý na zlo nereaguje zlom a ktorý, i keď je považovaný za neúspešného a neplodného a napokon je odpravený, oslobodzuje ľudí od neprávosti a prináša ovocie Bohu; je to presne ten Kristus, ktorého ohlasuje Filip aj celá Cirkev! Ten, ktorý na Veľkú noc vykúpil nás všetkých.

Konečne Etiópčan spoznáva Krista a žiada o krst a vyznáva vieru v Pána Ježiša. Je to nádherný príbeh, ale kto pohol Filipa k tomu, aby šiel do púšte stretnúť sa s týmto mužom? Kto pobádal Filipa, aby sa priblížil k vozu? Je to Duch Svätý. Protagonistom evanjelizácie je Duch Svätý.

Ale evanjelizácia znamená odovzdať sa Duchu Svätému, aby to bol on, kto ťa bude pobádať k hlásaniu, k ohlasovaniu svedectvom, aj mučeníctvom, a aj slovom.

Po tom, ako pomohol Etiópčanovi stretnúť sa so Zmŕtvychvstalým, Filip sa stratí, Duch Svätý ho vezme a posiela ho konať ďalšiu vec. Povedal som, že protagonistom evanjelizácie je Duch Svätý. A čo je znamením, že ty kresťanka, kresťan si evanjelizátorom? Radosť. Aj v mučeníctve. A Filip plný radosti išiel do iných miest kázať evanjelium.

Nech Duch vedie pokrstených byť mužmi a ženami, ktorí ohlasujú evanjelium, aby druhých pritiahli nie k sebe, ale ku Kristovi; byť tými, ktorí vedia dať priestor Božiemu konaniu; ktorí vedia urobiť ostatných slobodnými a zodpovednými pred Pánom.“

Spomienka na anjelov strážnych
Pred záverečnou modlitbou Otčenáš a požehnaním pápež František pripomenul stredajší sviatok: „Dnes slávime spomienku na svätých anjelov strážcov. Ich prítomnosť nech vo vás posilňuje istotu, že Boh sprevádza životnú cestu každého človeka. Nech sú vám oporou pri ohlasovaní a žití Kristovho evanjelia pre svet obnovený v Božej láske.“