Duch Svätý je potrebou Cirkvi

V nedeľu 9. júna na slávnosť Zoslania Ducha Svätého celebroval predpoludním Petrov nástupca na Svätopeterskom námestí svätú omšu. Spolu s ním koncelebrovalo 25 kardinálov, 50 biskupov a 500 kňazov.
VN SK 11.06.2019
Duch Svätý je potrebou Cirkvi

Ilustračná snímka: profimedia.sk

V svojej homílii s odvolaním sa na situáciu učeníkov, ktorí boli plní strachu a zavreli sa za dverami večeradla, František zdôraznil, že boli premenení mladosťou Ducha.

Pápež poznamenal, že „ich príbeh nám hovorí, že vidieť Vzkrieseného ešte nestačí, ak ho neprijmeme do srdca. Neposlúži nám poznanie, že Vzkriesený je živý, ak nežijeme ako vzkriesení. A práve Duch Svätý je ten, čo umožňuje, aby Ježiš v nás žil a znovu ožil a vzkriesil nás zvnútra“.

Svätý Otec pripomenul, že Duch Svätý prináša harmóniu nielen do nášho vnútra, ale aj do vonkajšieho prostredia medzi ľuďmi. „Robí z nás Cirkev, zostavuje rôzne časti do jednej harmonickej budovy.

Vychádzajúc z rozmanitosti buduje jednotu. Robí tak už od stvorenia, lebo je odborníkom v premieňaní chaosu na poriadok, vo vytváraní harmónie. Je špecialistom na vytváranie rozličnosti, bohatosti,“ povedal František.

Pápež zdôraznil, že človek nemôže žiť dobre tým, že odpláca zlým za zlé, mení sa z obete na páchateľa. „Kto však žije podľa Ducha Svätého, prináša pokoj tam, kde sú nezhody, svornosť tam, kde sú konflikty.

Duchovní ľudia sa za zlé odplácajú dobrým, na aroganciu odpovedajú miernosťou, na zlobu dobrotou, na hrmenie tichom, na klebety modlitbou, na pesimizmus úsmevom.“

Svätý Otec František rovnako pripomenul, že „bez Ducha Svätého je život kresťana rozhádzaný, bez lásky, ktorá všetko zjednocuje; bez Ducha Svätého Ježiš zostáva iba postavou z minulosti, s Duchom Svätým je živou osobou dneška; bez Ducha Svätého je Písmo iba mŕtvou literou, s Duchom Svätým je slovom života“.