Evanjelium je jeden veľký úsmev

„Pozývam každého kresťana, nech je kdekoľvek a v akejkoľvek situácii, aby ešte dnes obnovil svoje stretnutie s Ježišom Kristom, ktorý znovuzrodzuje radosť,“ povedal Svätý Otec na audiencii 15. novembra.
Monika Šimoničová Vatican News 21.11.2023
Evanjelium je jeden veľký úsmev

Svätého Otca vždy poteší dav pútnikov, ktorým neváha venovať srdečný úsmev. Snímka: profimedia.sk

Jeho príchod na pódium sprevádzal filharmonický orchester San Pedro Sula z Hondurasu, ktorý pozdravil pápeža tónmi slávneho tanga Carlosa Gardela Por una cabeza.

Po prežehnaní zaznel biblický úryvok o pastieroch, ktorým anjel zvestoval veľkú radosť – príchod Spasiteľa (Lk 2, 8 – 11). V úvode príhovoru Svätý Otec vysvetlil, že sériu katechéz o horlivých svedkoch ohlasovania zhrnie postupne do štyroch bodov – prvým, tým hlavným, je radosť.

DOTYK DUŠE

„Ježiš je radosť. Otázka teda neznie, či ohlasovať Krista, ale ako ho ohlasovať.“ A na to dáva pápež hneď aj odpoveď – postojom radosti. „Buď Ježiša ohlasujeme s radosťou, alebo ho neohlasujeme, pretože iný spôsob ohlasovania nie je schopný priniesť pravdivú skutočnosť o Ježišovi.“

Upozorňuje, že smutný, zamračený, nespokojný, ba urazený kresťan nie je vierohodný. Aj keby hovoril krásne reči o Ježišovi, nikto by mu neuveril. Nemôžeme sa podobať na ryby, zabudnime na kyslý výraz tváre, lebo len radosť priťahuje. Evanjelium je dobrá, radostná zvesť. „Evanjelium je jeden veľký úsmev, ktorý sa dotýka našej duše.“

ELÁN TOHO, ČO NAŠIEL POKLAD

Keď sa nám v živote niečo podarí, keď niečo nájdeme, chceme sa o to podeliť. Rovnako robili aj emauzskí učeníci, ktorým horelo srdce pri stretnutí s Ježišom a išli to oznámiť učeníkom.

„Stretnutie s Ježišom vždy prináša radosť, a ak to tak nie je, potom to nie je skutočné stretnutie.“ Svätý Otec upozorňuje, že v dnešnej rýchlej dobe plnej chaosu nám hrozí, že rezignujeme, možno si myslíme, že nemá cenu ohlasovať evanjelium, lebo ľudia počúvajú iné hlasy.

„Dokonca máme pokušenie nechať ostatných ísť vlastnou cestou. Naopak, práve teraz je čas vrátiť sa k evanjeliu, aby sme objavili, že Kristus je stále mladý a je neustálym prameňom novosti a radosti.“

Ak nájdeme Ježiša, musíme sa vrátiť do každodennosti a „s elánom toho, čo našiel poklad“, ísť k bratom a sestrám, ktorí na nás čakajú. „Predovšetkým spoločnosť, ktorá nedáva priestor náboženskému zmyslu a opúšťa ho, potrebuje Ježiša.“

TERAZ JE ČAS

„Toto je priaznivá chvíľa na ohlasovanie.“ A platí to vždy, teraz, dnes, zajtra. „Radosť z evanjelia napĺňa srdce.“ Ježiš nás oslobodzuje od hriechu, prázdnoty, smútku, samoty. „S Ježišom Kristom sa vždy rodí a znovuzrodzuje radosť. Nezabúdajme na to.“

Ježiš nám dáva vnútornú radosť. Ak ju necítime, pravdepodobne sme sa s Kristom ešte nestretli. „Pozývam každého kresťana, nech je kdekoľvek a v akejkoľvek situácii, aby ešte dnes obnovil svoje stretnutie s Ježišom.“

Premýšľajme: Ježišu, chcem sa s tebou stretnúť, ty si osoba, nie idea; ty si môj spoločník na ceste; láska, ktorá vyrieši toľko problémov. Ježišu, ty si moja radosť.