František sa počas desaťročného pontifikátu vinie k Panne Márii, najmä Rozväzovačke uzlov

Mesiac máj sa spája s mimoriadnou úctou k Panne Márii. Mariánskym ctiteľom je i pápež František. Božia Matka ho sprevádza počas celého života i desaťročného pontifikátu.

Katolícke noviny 04.05.2023
František sa počas desaťročného pontifikátu vinie k Panne Márii, najmä Rozväzovačke uzlov

Spolok svätého Vojtecha vydal pred niekoľkými rokmi Novénu k Panne Márii rozväzujúcej uzly; autorom novény je Vojtěch Kodet. Snímka: archív SSV

Pápež František je mužom silnej viery, pričom dáva veriacim na celom svete príklad jednoduchej zbožnosti.

Vo svojich kázňach a katechézach takmer vždy spomína Pannu Máriu.

Svätý Otec zdôrazňuje, že kresťan nemá právo byť sirotou, lebo má Matku.

Kedykoľvek sa pápež ocitne pred obrazom alebo sochou Panny Márie, venuje jej láskavý pohľad, krátko sa pomodlí, prežehná sa a so synovskou úctou a oddanosťou sa dotkne obrazu či sochy.

O pápežovi Františkovi je známe, že zo svojho juhoamerického domova si do Vatikánu priniesol úctu k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly. Ide o uzly v podobe hriechov, závislostí či neriešiteľných problémov.

V jednej z miestností Apoštolského paláca, kde Svätý Otec prijíma oficiálne návštevy, sa nachádza aj veľký obraz Panny Márie, Rozväzovačky uzlov.

 

Pápež František má vo veľkej úcte Pannu Máriu, ktorá pomáha rozväzovať zložité životné uzly. Snímka: archív SSV

 

Okrem toho pápež František sa pred svojimi apoštolskými cestami i po nich zastaví v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde sa modlí a zveruje svoje cesty patrónke Ríma zobrazenej na ikone Salus populi romani.

Keď bol v roku 2016 v Mexiku, v tichosti sa modlil dvadsaťpäť minút pred obrazom Panny Márie Guadalupskej, patrónky Ameriky.

Na začiatku svojho pontifikátu sa modlil pri soche Panny Márie Fatimskej za chudobných a núdznych.

O pápežovej mariánskej úcte svedčí aj jeho pravidelná modlitba s pútnikmi na Námestí sv. Petra.

V nedeľu na pravé poludnie sa modlí Anjel Pána a vo Veľkonočnom období Raduj sa, nebies Kráľovná.

Často však prítomných pozve pomodliť sa Zdravas’, Mária.

Okrem iných vecí František nosí vo vrecku bielej pápežskej reverendy ruženec.

A keď vidí, že niekto potrebuje pocítiť silu modlitby, neváha mu svoj ruženec venovať.

Prítomnosť Márie v Cirkvi je pre pápeža rovnako dôležitá ako je prítomnosť matky v rodine.