Hľadajme nebeské kráľovstvo

Na modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom sa v 17. cezročnú nedeľu zhromaždilo na Námestí sv. Petra vo Vatikáne niekoľko stoviek veriacich.
VN SK 27.07.2020
Hľadajme nebeské kráľovstvo

Ilustračná snímka: profimedia.sk

František sa im prihovoril ako zvyčajne z okna pápežského domu. V krátkej katechéze sa zameral na úryvok z Matúšovho evanjelia, ktorý v troch krátkych podobenstvách hovorí o nebeskom kráľovstve.

Svätý Otec sa pristavil pri dvoch podobenstvách, v ktorých je nebeské kráľovstvo prirovnávané k pokladu ukrytému v poli a k perle veľkej hodnoty.

„Reakcia toho, kto nájde perlu alebo poklad, je prakticky rovnaká: človek a obchodník predajú všetko, aby získali to, na čom im teraz už najviac záleží. Týmito dvoma prirovnaniami nás má Ježiš v úmysle zapojiť do budovania nebeského kráľovstva, pričom nám predstavuje podstatnú charakterovú črtu kresťanského života, života nebeského kráľovstva. Na tomto kráľovstve majú plnú účasť tí, ktorí sú ochotní staviť všetko; ktorí sú odvážni.

Tento človek a takisto aj obchodník z podobenstva predávajú všetko, čo majú, a zanechávajú tak svoje materiálne istoty. Z toho sa dá pochopiť, že budovanie kráľovstva si vyžaduje nielen Božiu milosť, ale aj aktívnu disponovanosť človeka. Všetko je dielom milosti; všetko!

Z našej strany to chce len ochotu prijať ju, neodporovať milosti; milosť spraví všetko, ale žiada sa moja zodpovednosť, moja disponovanosť.

Nebeské kráľovstvo je opakom nadbytočných vecí, ktoré ponúka svet; je opakom banálneho života; je pokladom, ktorý dennodenne obnovuje život a otvára ho k širším obzorom. Skutočne ten, kto našiel tento poklad, má srdce kreatívne a objaviteľské. Znakom tých, čo kráčajú po tejto ceste kráľovstva, je kreativita; stále sa usilujú o viac.“