Ideálom nie je rozvod, ani rozbitie rodiny

V stredu 29. augusta sa Svätý Otec František stretol s veriacimi a pútnikmi, ktorí prišli na pravidelnú generálnu audienciu. Vo svojom príhovore zhodnotil svoju návštevu Írska a 9. svetového stretnutia rodín.
VN SK 29.08.2018
Ideálom nie je rozvod, ani rozbitie rodiny

Na generálnej audiencii bola prítomná aj mayská tanečná skupina z Mexika. Snímka: profimedia.sk

„Cieľom mojej prítomnosti bolo utvrdiť kresťanské rodiny v ich povolaní a misii. Tisícky rodín – manželia, starí rodičia a deti – zídené v Dubline s veľkou rôznorodosťou ich jazykov, kultúr a skúseností, boli výrečným znamením krásy Božieho sna pre celú ľudskú rodinu.“

Svedectvá manželskej lásky
„A my vieme, že Božím snom je jednota, harmónia a pokoj v rodinách i vo svete, ovocie vernosti, odpustenia a zmierenia, ktoré nám Boh daroval v Kristovi.

On volá rodiny, aby mali účasť na tomto sne a aby svet urobili domovom, kde by nikto nebol sám, nikto by nebol nechcený a nikto by nebol vylúčený. Téma tohto svetového stretnutia bola preto veľmi výstižná: Evanjelium rodiny, radosť pre svet.

Ozajstnými svetlými bodmi týchto dní boli svedectvá manželskej lásky, ktoré predniesli páry každého veku. Ich príbehy nám pripomenuli, že manželská láska je osobitným darom Boha, ktorý treba každý deň pestovať v domácej cirkvi, ktorou je rodina.

Ako len svet potrebuje revolúciu lásky, revolúciu nehy, ktorá by nás zachránila od aktuálnej kultúry provizórnosti! A táto revolúcia sa začína v srdci rodiny.“

Starí rodičia sú pamäťou rodín
„Vrcholným momentom mojej návštevy bola veľká oslava s rodinami v sobotu večer na dublinskom štadióne a potom v nedeľu svätá omša v Parku Phoenix.

Pri vigílii sme si vypočuli veľmi dojemné svedectvá rodín, ktoré trpeli pre vojny; rodín obnovených prostredníctvom odpustenia; rodín, ktoré láska zachránila od špirály závislostí; rodín, ktoré sa naučili správne využívať mobil či tablet a dať prednosť spoločne strávenému času.

Jasne sa ukázala hodnota komunikácie medzi generáciami a osobitná úloha starých rodičov upevňovať rodinné putá a prenášať poklad viery. Je tvrdé to povedať, ale zdá sa, že dnes starí rodičia prekážajú.

V tejto kultúre skartovania sa starí rodičia skartujú, odsúvajú. Starí rodičia sú však múdrosťou, sú pamäťou ľudu, pamäťou rodín! A starí rodičia majú odovzdávať túto pamäť vnukom.

Mladí ľudia a deti majú hovoriť so starými rodičmi, aby mohli pokračovať v dejinách. Prosím vás: nevyraďujte starých rodičov. Nech sú nablízku vašim deťom, vnúčatám.“

Bolesť zneužitia
„Táto moja návšteva Írska, okrem veľkej radosti, mala tiež pojať bolesť a trpkosť utrpenia spôsobeného v tejto krajine rozličnými formami zneužití, a to aj zo strany členov Cirkvi, ako aj skutočnosťou, že cirkevné autority týmto zločinom v minulosti nie vždy vedeli čeliť adekvátnym spôsobom.

Hlbokú stopu zanechalo stretnutie s niektorými z obetí – bolo ich osem – a pri viacerých príležitostiach som prosil Pána o odpustenie za tieto hriechy, za škandál a pocit zrady, ktoré vyvolali.

Írski biskupi nastúpili na serióznu cestu očisťovania a zmierovania s tými, ktorí trpeli zneužívaniami a s pomocou národných autorít vytvorili rad prísnych noriem na garantovanie bezpečia mladých ľudí.

Pri osobnom stretnutí som potom biskupov povzbudil v snahe o odčinenie pádov minulosti s čestnosťou a odvahou, dôverujúc v Pánove prísľuby a počítajúc s hlbokou vierou írskeho ľudu, aby nastúpilo obdobie obnovy Cirkvi v Írsku.

V Írsku je viera, sú tam ľudia viery – a to viery s hlbokými koreňmi. No viete, je tam málo povolaní ku kňazstvu. Ako je to možné pri tejto viere? Pre tieto problémy, škandály a mnoho iného... Musíme sa modliť, aby Pán poslal svätých kňazov do Írska, aby poslal nové povolania.“

Ideálom je jednotná rodina
„Drahí bratia a sestry, Svetové stretnutie rodín v Dubline bolo prorockou a povzbudzujúcou skúsenosťou mnohých rodín usilovne kráčajúcich po evanjeliovej ceste manželstva a rodinného života.

Zabúdame na to veľké množstvo rodín, ktoré sa starajú o rodinu a deti s vernosťou, vzájomne prosiac o odpustenie, keď nastanú problémy. Zabúdame na ne, lebo dnes je v móde v časopisoch a novinách rozoberať, že tento sa rozviedol s touto, tamtá s tým ale, prosím vás, toto je niečo nepekné.

Je pravda, musíme rešpektovať ľudí, avšak ideálom nie je rozvod, ideálom nie je odluka, nie je ním rozbitie rodiny. Ideálom je jednotná rodina. Takto sa ide vpred, toto je ideál!“