Internet môže izolovať

V nedeľu 2. júna Katolícka cirkev slávi 53. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. „Sme si navzájom údmi“ (Ef 4, 25). Od komunít sociálnych sietí k ľudskej komunite – tento titul nesie posolstvo pápeža Františka k tomuto dňu a my vám z neho prinášame niekoľko myšlienok.
VN SK 26.05.2019
Internet môže izolovať

Ilustračná snímka: ingimage.com

V texte posolstva Svätý Otec oceňuje výhody internetu, ako zdroja znalostí a vzťahov, pritom však upozorňuje: „Ak internet predstavuje neobyčajnú možnosť prístupu k poznaniu, je tiež pravda, že, sa prejavil ako jedno z miest, ktoré sú najviac vystavené dezinformácii a vedomej deformácii zacielenej na skutočnosti a medziľudské vzťahy, ktoré často preberajú formu diskreditácie“.

Svätý Otec uvádza aj príklady manipulatívneho používania osobných údajov pre politické a ekonomické záujmy a upozorňuje na kyberšikanu.

Pápež v posolstve využíva na pochopenie internetu obraz siete. „Sieť funguje vďaka spoluúčasti všetkých elementov“, uvádza Svätý Otec. „Sieť však evokuje ďalší obraz – komunitu, ktorá si vyžaduje vzájomné načúvanie a dialóg založený na zodpovednom používaní jazyka“.

Avšak „komunita sociálnych sietí nie je automaticky synonymom komunity“, upozorňuje Svätý Otec. Ako ďalej uvádza, „sieť je tiež príležitosťou na šírenie stretnutia s druhými, avšak môže tiež rozvíjať našu sebaizoláciu.

Mladí sú najviac vystavení ilúzii, ktorú sociálne siete môžu poskytnúť od uspokojenia na úrovni vzťahov, až po nebezpečný fenomén mladých sociálnych pustovníkov, ktorí riskujú, že sa úplne odcudzia spoločnosti“.

Pápež František pripomína, že používanie sociálnych médií má dopĺňať fyzické stretnutie.