Je tu adventná výzva: skutočne sa stretnúť s Pánom

Na začiatku Adventu si pripomeňme niekoľko myšlienok pápeža Františka, ktorý zdôrazňuje, že kresťanská viera nie je nejaká teória či filozofia, ale je to stretnutie s Ježišom.
TK KBS 03.12.2023
Je tu adventná výzva: skutočne sa stretnúť s Pánom

Tretieho decembra vstupujeme do tohtoročného Adventného obdobia. Ilustračná snímka: Bratislavská arcidiecéza

Nato, aby sme skutočne stretli Ježiša, musíme sa podľa Svätého Otca vydať na cestu.

Potrebujeme na to však tri postoje: musíme byť bdelí v modlitbe, činní v láske a radostní vo vzdávaní chvály.

Stretnúť Ježiša - to je tá milosť, po ktorej túžime počas Adventu.

V období očakávania príchodu Krista nám liturgia ponúka mnohé Ježišove stretnutia: s Matkou v jej lone, s Jánom Krstiteľom, s pastiermi, s mudrcmi.

Toto všetko nám hovorí, že Advent je čas na kráčanie a vychádzanie v ústrety Pánovi, to znamená čas, aby sme neostali stáť na mieste.  

Preto by sme sa mali podľa rímskeho biskupa pýtať samých seba, ako môžeme kráčať v ústrety Ježišovi: Aké sú postoje, ktoré musím zaujať, aby som sa stretol s Pánom? Ako mám pripraviť svoje srdce na stretnutie s Pánom?

Musím sa modliť s bdelosťou; musím byť činný v láske, v bratskej láske: nielen dať almužnu, ale tiež tolerovať ľudí, ktorí sú mi nepríjemní, tolerovať doma deti, keď sú príliš hlučné alebo manžela alebo manželku, keď sú ťažkosti, alebo svokru...

Vždy tu ide o činnú lásku.

A tiež radosť z chválenia Pána.

Jasajúci v radosti - tak musíme prežívať túto cestu, túto vôľu stretnúť Pána. Aby sme ho naozaj stretli. Nesmieme stáť na mieste. A tak stretneme Pána.  

Podľa slov Svätého Otca aj samotný Ježiš hovorieval, aby sme sa nezastavovali.

A práve v tomto kráčaní za ním nás čaká prekvapenie, pretože on je Pánom prekvapení.

Kráčam, aby som ho stretol, a on kráča, aby stretol mňa.

Keď sa stretneme, uvidíme, že to veľké prekvapenie je, že on ma hľadal skôr, než som ho začal hľadať ja.

To je to veľké prekvapenie zo stretnutia s Pánom.

On nás hľadal skôr.

On je vždy prvý.

On zdoláva cestu, aby nás stretol.

A to je tiež to, čo sa prihodilo stotníkovi z Evanjelia podľa Matúša (porov. Mt 8, 5 - 11).

Pán vždy kráča viac, vykročí prvý.

My urobíme jeden krok a on ich urobí desať. Vždy.

Hojnosť jeho milosti, jeho lásky, jeho nežnosti, ktorá sa nikdy neunaví hľadať nás.

Niekedy tiež skrze malé veci: my si myslíme, že stretnúť Pána je veľkolepá vec - ako Náman zo Sýrie, keď bol malomocný.

Aj na neho čakalo veľké prekvapenie, akým spôsobom Boh konal.

Boh je Bohom prekvapení; je to Boh, ktorý nás hľadá, čaká nás a žiada nás iba o malý krok dobrej vôle.

Len treba mať vôľu stretnúť sa s Pánom.

Lebo ak máme vôľu, on nám pomôže a bude nás sprevádzať počas nášho života.

A aj keď nás uvidí toľkokrát vzdialiť sa od neho, bude čakať ako otec na márnotratného syna.

A mnohokrát nás uvidí tiež priblížiť sa, pričom on nám bude bežať v ústrety.

Pápež František dodáva, že sa ho vždy dotklo to, čo hovorieval Benedikt XVI., že viera nie je nejaká teória, filozofia, idea: je to stretnutie. Stretnutie s Ježišom.

Zdroj: -TK KBS-