Je zlé nekonať dobro

Svätý Otec František sa v nedeľu 12. augusta spolu s veriacimi modlil napoludnie mariánsku modlitbu Anjel Pána.
12.08.2018
Je zlé nekonať dobro

V krátkej katechéze ponúkol zamyslenie nad nedeľným liturgickým čítaním, v ktorom sv. Pavol vyzýva: „Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia“ (Ef 4, 30).

,Pýtam sa však: ako človek zarmúti Svätého Ducha? Všetci sme ho dostali vo sviatosti krstu a birmovania. Preto, aby sme nezarmucovali Svätého Ducha, je nevyhnutné žiť v zhode s krstnými sľubmi, obnovenými pri birmovke.

Žiť spôsobom, ktorý je v súlade s krstnými sľubmi, nie s pokrytectvom; nezabúdajte na to. Kresťan nemôže byť pokrytcom. Má žiť dôsledne. Krstné sľuby majú dva aspekty: zrieknutie sa zlého a pridŕžanie sa dobra.

Zrieknutie sa zlého znamená hovoriť nie pokušeniam, hriechu, satanovi. Ešte konkrétnejšie to znamená povedať nie kultúre smrti, ktorá sa prejavuje útekom od reality k falošnému šťastiu, ktoré sa prejavuje lžou, podvodom, nespravodlivosťou a pohŕdaním druhými.

Nový život, ktorý nám bol darovaný v krste a ktorý pramení z Ducha Svätého, odmieta správanie ovládané vášňami rozdelenia a nesvornosti.

Avšak nestačí iba nerobiť zlo, aby sme boli dobrými kresťanmi. Je nevyhnutné prilipnúť k dobru a konať ho. Často počujeme, ako niekto povie: Ja nerobím zle nikomu. A domnieva sa, že je svätý. V poriadku, ale konáš dobro?

Mnoho ľudí nekoná zlo, ale ani dobro a ich život plynie v ľahostajnosti, apatii, vlažnosti. Takéto správanie je v protiklade k evanjeliu a je tiež v rozpore s povahou vás mladých, ktorí ste od prírody dynamickí, zapálení pre vec a odvážni. Zapamätajte si toto: Je dobré nekonať zlo, ale je zlé nekonať dobro.′
-VNSK-