Ježiš je náš pokoj

Na slávnosť Narodenia Pána 25. decembra Svätý Otec udelil požehnanie Urbi et orbi. Vo svojom príhovore vyzýval na pokoj a solidaritu s trpiacimi.
VN SK 02.01.2023
Ježiš je náš pokoj

Pán Ježiš prišiel na svet „v tichu a temnote noci“. Nepotreboval reflektory ani vravu. „On sám je Slovo a svetlo“, ktoré osvecuje nás i našu cestu. Chce kráčať s nami, deliť sa s nami o všetko, radosti i bolesti, nádeje i starosti. Svätý Otec nás pobáda vydať sa na cestu.

„Prekonajme malátnosť duchovného spánku. Opusťme hluk a rozjímajme o Božom Synovi, ktorý sa pre nás narodil.“ Ježiš je náš pokoj. Aby sme mohli nasledovať Ježiša a kráčať po ceste pokoja, „musíme sa zbaviť bremien“.

Sú to „zlé vášne, ktoré zabránili Herodesovi a jeho dvoru rozpoznať a prijať Krista“. Svätý Otec konkrétne menuje: pripútanosť k moci a peniazom, pýchu, pokrytectvo a lož, „ktoré nás hatia, vylučujú z milosti Vianoc a uzatvárajú bránu k ceste pokoja“.

Kým nám Boh daroval svojho Syna, „ľadové vetry vojny naďalej dujú nad ľudstvom“. A tak sa zahľaďme na tvár Dieťaťa v jasliach a spoznajme v nej tváre všetkých nevinných detí, ktoré „v každej časti sveta túžia po mieri“.

Pápež František spomenul Ukrajinu, Sýriu, Svätú zem, Libanon, oblasť Sahelu, Jemen, Mjanmarsko či Irán. Všetkých nás prosil o konkrétnu pomoc a gestá solidarity a politické autority vyzval „umlčať zbrane a ukončiť nezmyselné vojny“.

V závere svojho príhovoru Svätý Otec povedal, že betlehemské jasle nám ukazujú „jednoduchosť Boha, ktorý sa zjavuje tým, čo majú otvorené srdce“. Nemeškajme, dovoľme, aby sa nás dotkla Božia láska, a nasledujme Ježiša, „ktorý sa zriekol svojej slávy, aby nám dal účasť na svojej plnosti“.