Ježiš nás môže uzdraviť

Pápež František pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána 16. augusta povzbudil veriacich, aby stáli pred Bohom „bez mejkapu“ a odvážne prinášali Ježišovi svoj životný príbeh poznačený bolesťou, pádmi a hriechom. V komentári k nedeľnému evanjeliu o Ježišovom stretnutí s kanaánskou ženou poukázal na to, aká veľká je viera.
VN SK 17.08.2020
Ježiš nás môže uzdraviť

Svätý Otec pripomenul, že kanaánska žena, ktorá prosila o zdravie svojej chorej dcéry, sa nedala Ježišom odmietnuť. Trvala na svojej prosbe aj vtedy, keď Ježiš povedal učeníkom, že jeho poslanie je zamerané na „stratené ovce domu Izraela“.

Odpovedala mu s veľkou múdrosťou, keď ju podrobil skúške, ktorá sa dotkla Ježišovho Srdca a vyprovokovala úžasné slová: „Ó, žena, veľká je tvoja viera; nech sa ti stane, ako chceš.“

V tejto súvislosti pápež zdôraznil veľkosť viery a silu modlitby: „Veľká viera je taká, ktorá kladie k Pánovým nohám svoj príbeh, poznačený aj zraneniami, a žiada ho, aby ju uzdravil, aby jej životu dal zmysel. Každý má svoju vlastnú históriu, nie je to vždy jednoduché, niekedy je to ťažké, plné bolesti, plné problémov a mnohých hriechov. Čo by som mal robiť so svojím príbehom? Mám ho skryť? Nie, musíme ho priniesť k Bohu: ,Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť.̒ To je to, čo nás táto žena, táto dobrá matka učí: mať odvahu priniesť svoj príbeh bolesti k Bohu, k Ježišovi; dotknúť sa Božej nehy; Ježišovej nehy. Skúsme túto modlitbu. Zamyslime sa nad vlastným príbehom. Vždy sú v ňom aj zlé veci. Poďme k Ježišovi, zaklopme na jeho Srdce a povedzme mu: ,Pane, ak chceš, môžeš ma uzdraviť.̒“