Ježiš nás zachraňuje

Svätý Otec František sa v nedeľu 10. januára modlil pravidelnú mariánsku modlitbu Anjel Pána.

VN SK 11.01.2021
Ježiš nás zachraňuje

Krátke zamyslenie pred modlitbou predniesol v Sále bibliotéky Apoštolského paláca prostredníctvom médií. Témou bol sviatok Krstu Krista Pána, ktorý po tridsiatich rokoch skrytého života začína svoje verejné pôsobenie.

„A začína sa práve krstom v rieke Jordán. Ale Ježiš je predsa Boh, prečo sa teda Ježiš dáva pokrstiť? Jánov krst predstavoval obrad kajúcnosti, bol znakom vôle obrátiť sa, stať sa lepším, pričom človek prosil o odpustenie za vlastné hriechy. Ježiš to zaiste nepotreboval.

Preto sa Ján Krstiteľ aj snaží oponovať, ale Ježiš nástojí. Prečo? Lebo chce byť s hriešnikmi; preto sa stavia do radu s nimi a robí ten istý úkon. Zaujíma postoj ľudu.

Toto je to gesto, ktoré robí Ježiš, a zostupuje do rieky, aby sa ponoril do nášho vlastného stavu. Krst totiž vlastne znamená ponorenie,“ vysvetlil v príhovore Svätý Otec František.

„V prvý deň svojho verejného účinkovania nám Ježiš týmto ponúka svoj programový manifest. Hovorí nám, že nás nezachraňuje zhora, nejakým rozhodnutím vládcu alebo aktom sily, nejakým dekrétom, nie; on nás zachraňuje tým, že nám ide v ústrety a berie na seba naše hriechy.

Takto Boh víťazí nad zlom sveta: znižuje sa, berie na seba bremeno. Je to tiež spôsob, akým my môžeme pozdvihnúť ostatných: nesúdiť, neprikazovať, čo majú robiť, ale stať sa blížnymi, spolucítiť, zdieľať Božiu lásku. Byť blízko je spôsob konania Boha vo vzťahu k nám. Blízkosť je Boží štýl voči nám,“ zdôraznil pápež.