Ježiš oslobodzuje

Svätý Otec František sa spoločne s veriacimi modlil v nedeľu 31. januára napoludnie mariánsku modlitbu Anjel Pána.
VN SK 01.02.2021
Ježiš oslobodzuje

Pre epidemiologickú situáciu sa prihovoril veriacim v priamom televíznom prenose zo Sály bibliotéky v Apoštolskom paláci. V krátkom zamyslení sa zameral na evanjeliové čítanie 4. cezročnej nedele o Ježišovom prorockom znamení, keď počas sabatu v synagóge uzdravil posadnutého človeka.

Hovoril o potrebe vyprosovať si od Ježiša uzdravenie z našich hriechov a neduhov. V zápase so zlom je nevyhnutné oprieť sa o Ježiša v dôvere v jeho moc.

„Jeho slovo smeruje priamo proti kráľovstvu satana, vyvoláva v ňom krízu a núti ho ustúpiť, nariaďuje mu odísť zo sveta. Ježiš je autoritou a touto svojou autoritou priťahuje ľud; je tiež prorokom, ktorý oslobodzuje; prisľúbeným prorokom, ktorý je Synom Boha, ktorý uzdravuje. Počúvame my sami Ježišove slová, ktoré majú autoritu?

Stále – nezabúdajte na to – noste so sebou vo vrecku alebo v taške malé evanjelium, aby ste si z neho čítali v priebehu dňa, aby ste počúvali slovo Ježišovej autority. Veď všetci máme problémy, všetci máme hriechy, všetci máme duchovné choroby.

Prosme Ježiša: Ježišu, ty si prorok, Boží Syn, ten, ktorý bol prisľúbený, že nás uzdraví. Uzdrav ma. Prosme Ježiša o uzdravenie z našich hriechov, z našich neduhov. Panna Mária vždy zachovávala vo svojom srdci Ježišove slová a činy a nasledovala ho s plnou odovzdanosťou a vernosťou.

Nech aj nám pomáha ho počúvať a nasledovať, aby sme v našom živote mohli zakúsiť znamenia jeho spásy.“