Ježiš s nami zostáva navždy

V nedeľu 16. mája sa pri poludňajšej mariánskej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná pápež František zameral vo svojom príhovore na význam Ježišovho nanebovstúpenia ako zdroj radosti pre Cirkev a každého kresťana. Svätý Otec sa venoval tomuto sviatku, pretože v Taliansku a v mnohých ďalších krajinách sa prikázané sviatky, ktoré pripadnú na dni týždňa, slávia najbližšiu nedeľu.
VN SK 17.05.2021
Ježiš s nami zostáva navždy

Pápež ponúkol odpoveď na otázku: Prečo sa máme radovať z toho, že Ježiš vystúpil na nebesia? „Vystúpením sa završuje Ježišovo poslanie medzi nami. Totiž ak Ježiš zostúpil z neba pre nás, tak teraz rovnako pre nás zas vystupuje naspäť do neba.

Po tom, ako zostúpil medzi ľudí a zachránil ich, teraz vystupuje do neba, pričom prináša so sebou naše ľudské telo. Je to prvý človek, ktorý vystupuje do neba, lebo Ježiš je človek, pravý človek, je Boh, pravý Boh; naše ľudské telo je v nebi a to nám dáva radosť.

Po pravici Otca už sedí ľudské telo, po prvýkrát, telo Ježiša; v tomto tajomstve každý z nás kontempluje svoj budúci cieľ cesty. Vôbec teda nejde o opustenie, Ježiš navždy zostáva s učeníkmi, s nami.

Zostáva v modlitbe, lebo on, ako človek, sa modlí k Otcovi; ako Boh, človek a Boh, ukazuje Otcovi svoje rany; rany, ktorými nás spasil. Ježišova modlitba je tam, s naším telom: je jedným z nás, Bohočlovek, a modlí sa za nás. Toto nám dáva istotu, ba radosť, veľkú radosť!

Potom nám pošle Ducha Svätého, sľubuje nám Ducha Svätého, aby sme mohli ísť evanjelizovať. Toto je dôvod dnešnej radosti, kvôli tomuto máme v deň Nanebovstúpenia Pána radosť.“