Ježišov plán spásy

Ježišov plán spásy Ježiš pozná každú čiastočku nášho ja. Hoci vidí každý náš hriech, neprišiel nás odsúdiť, ale zachrániť. O tejto pravde, plnej nádeje a milosrdenstva, hovoril Svätý Otec v poludňajšom príhovore na Štvrtú pôstnu nedeľu. Vychádzal z Ježišovho stretnutia s Nikodémom (Jn 3, 14 – 21), ktorému zjavil plán spásy.
Vatican News 12.03.2024
Ježišov plán spásy

Evanjeliá často prinášajú správy, ako Ježiš odhaľuje zámery ľudí a demaskuje falošné postoje. „Pred Ježišom neexistujú žiadne tajomstvá. On vidí do srdca každého z nás.“

Pápež hovorí, že táto schopnosť by mohla byť znepokojujúca, pretože ak sa zneužíva, škodí ľuďom, vystavuje ich nemilosrdným súdom. „Nikto totiž nie je dokonalý, všetci sme hriešnici, všetci robíme chyby, a keby Pán použil poznanie našich slabostí, aby nás odsúdil, nikto by nemohol byť spasený.“

Nemusíme sa však báť. Pán takto nekoná. „Nepoužíva ho, aby na nás ukazoval prstom, ale aby objal náš život, aby nás oslobodil od hriechu a zachránil.“ Jeho zámerom nie je nás súdiť, ale hľadať a zachraňovať. Jeho pohľad nie je „oslepujúcim majákom, ktorý by nás dostával do ťažkostí, ale je jemným zábleskom priateľskej lampy, ktorá nám pomáhať vidieť v nás dobro a uvedomiť si zlo, aby sme sa s pomocou jeho milosti obrátili“.

Osvojme si tento Ježišov štýl, keď sa budeme pozerať na druhých. Namiesto klebetenia a posudzovania sa na nich pozrime s milosrdenstvom, ako sa nebeský Otec díva na nás.

Po modlitbe Anjel Pána si Svätý Otec osobitne spomenul na skúšaný haitský ľud a všetkých prosí zasievať semienka mieru, odpustenia a dobra.