Jozef, muž, ktorý sníva

Sen symbolizuje duchovný život každého z nás, vnútorný priestor, ktorý je každý z nás povolaný pestovať a chrániť, kde sa Boh prejavuje a často k nám hovorí,“ povedal Svätý Otec počas generálnej audiencie 26. januára.
VN SK 02.02.2022
Jozef, muž, ktorý sníva

Pápeža Františka trápila bolesť pravej nohy, no opatrne zišiel z pódia a posediačky prijímal pútnikov vrátane mladomanželských párov, ktoré si prišli po požehnanie. V súvislosti so zápalom kolenného väzu zažartoval: „Ide o prechodnú záležitosť. Hovoria, že sa to stáva starým ľuďom, neviem teda, prečo sa to prihodilo mne.“ Snímka: profimedia.sk

Pápež František v katechéze tiež komentoval každý zo štyroch Jozefových snov, ktoré zachytávajú evanjeliá. Ide o sny, v ktorých k nemu prehovoril Boh. Bola to pomoc, pretože v každom z nás nie je len Boží hlas.

„Je tam mnoho iných hlasov našich strachov, skúseností i nádejí, ale je tu aj hlas zla, ktorý nás chce oklamať a zmiasť.“

Preto v prvom sne anjel Jozefovi pomáha vyriešiť drámu, ktorá naňho doľahne, keď sa dozvie o Máriinom tehotenstve: „Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ A jeho reakcia bola okamžitá: „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.“

Druhý Jozefov sen prichádza, keď je život dieťaťa v nebezpečenstve. „Posolstvo je jasné: ,Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.‘

Jozef bez váhania poslúchol: ,On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti.‘“ Svätý Otec po citovaní z Biblie dodal: „V živote všetci zažívame nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú našu existenciu alebo existenciu tých, ktorých milujeme.

Modliť sa v týchto situáciách znamená počúvať hlas, ktorý nám môže dodať rovnakú odvahu ako Jozefovi.“ Pápež František pokračoval tretím Jozefovým snom v Egypte. „Anjel mu zjavuje, že sú mŕtvi tí, čo chceli zabiť dieťa. Jozef ,vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny‘.

Ale na spiatočnej ceste, ,keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť‘.“ Štvrté zjavenie nadväzuje vzápätí: „Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret.“

Boh nám nesľubuje, vysvetlil Svätý Otec, že nikdy nebudeme mať strach, ale s Božou pomocou nebude strach kritériom našich rozhodnutí. „V tejto chvíli myslím na mnohých ľudí, ktorých drví ťarcha života a už nevládzu ani dúfať, ani sa modliť.

Nech im sv. Jozef pomôže otvoriť sa dialógu s Bohom, nájsť svetlo, silu a pokoj. A myslím aj na rodičov, ktorí čelia problémom svojich detí.

Nikdy neodsudzujte dieťa.“ Na záver pápež František predniesol modlitbu k sv. Jozefovi: „Svätý Jozef, ty si muž, ktorý sníva, nauč nás obnoviť duchovný život ako to vnútorné miesto, v ktorom sa Boh prejavuje a zachraňuje nás.

Odstráň od nás myšlienku, že by modlitba bola zbytočná; pomáhaj každému z nás konať v zhode s tým, čo nám Pán naznačuje. Nech sú naše rozvažovania ožiarené svetlom Ducha, naše srdcia povzbudené jeho silou a naše obavy zachránené jeho milosťou. Amen.“